Такса за шофиране в централната част на Лондон

-

Таксата за шофиране в централната част на Лондон (London congestion charge) представлява сума, която дължат тези водачи, които влизат с автомобилите си в централния район на британската столица. Практиката трябва да се спазва стриктно, защото в противен случай се налагат санкции.

Водачите трябва да заплащат такса в размер на 10 паунда всеки ден, когато влиза в платената зона със своя автомобил между 07:00 18:00 часа през делничните дни. Определени са и съответните парични глоби в случай на нарушение.

Зоните, в които трябва да се плаща такса са St. James’s, Waterloo, Borough, City of London, Clerkenwell, Holborn, Finsbury, Bloomsbury, Soho, Mayfair, някои части от Marylebone, Lambeth и Southwark. При навлизане в зона, за която важи такса за шофиране, ще забележите знак, на който на червен фон е изобразен бял символ „C”.

Платената зона влиза в действие на 17 февруари 2003 год. и е разширена в още части на Западен Лондон на 19 февруари 2007 год.

Целите на таксата са да се ограничи използването на частни автомобили, да намалеят задръстванията и да се предоставят повече инвестиции за обществения транспорт.

Обединеното кралство взима това решение не само за да повлияе върху нивото на трафика, но това се отразява и на търговските дейности и на местната околна среда.

Такса не се дължи при влизане е зоната в събота и неделя, на официални празници и между Коледа и Нова година (включително).

Глобите при неплатена такса варират между 60 паунда и 187 паунда.

След въвеждане на London congestion charge се отчита известно намаляване на трафика в часовете и дните, за които се дължи такса, но то не е достатъчно, за да се избегнат напълно задръстванията. Въпреки това те са по-малко, а приходите от таксата оказват добро въздействие върху развитието на обществения транспорт в Лондон и така на хората се предоставят още по-добри и качествени услуги.

Таксата може да се заплати онлайн на този адрес – www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging като имате възможност да предплатите за срок до 90 дни напред, директно в деня, в който ще влизате в платената зона или до полунощ  на следващия ден.

Други варианти за плащане на таксата са чрез CC AutoPay, за което можете да се регистрирате тук, по телефона на номер +44 (0)845 900 1234 или чрез текстово съобщение, но само след като сте се регистрирали онлайн.

Освен намаляването на трафика и съответно – задръстванията и благоприятното влияние върху обществения транспорт, благодарение на въведената такса намаляват и вредните емисии, които се отделят в атмосферата и по този начин се спомага опазването на околната среда.

Категория: