Такси при личния лекар (GP)

-

За пациенти на NHS, които живеят във Великобритания, няма такса за основното лечение при личния лекар (GP). Има такса за чуждестранни посетители, с изключение на спешните случаи. Възможно е, също така, определени услуги да се заплащат – например, ако ви се изпише лекарство, което не се продава свободно има такса за изписване (не важи за Шотландия); прегледи на работници и ваксинации при пътуване в чужбина и т.н.

Лечение

Ако личният ви лекар (GP) реши, че се нуждаете от лечение, то най-вероятно той ще ви напише рецепта. Понякога – например, ако кабинетът е в изолиран район – личният ви лекар (GP) може сам да проведе лечението.
Личният лекар (GP) трябва да осигури всякакви медикаменти за незабавно лечение при спешни случаи. При такива случаи не се заплаща такса за рецепта.

Алтернативна терапия
Някои общопрактикуващи лекари са специализирани в алтернативната терапия и могат да я предложат като част от лечението към Националната здравна служба. В определени области, личните лекари може да имат възможност да прехвърлят пациента към лекар по алтернативна медицина, но този вариант не винаги е възможен.

Второ мнение
Можете да помолите личния си лекар (GP) да ви осигури второ мнение или от специалист, или от друг общопрактикуващ лекар (GP). Обаче личният ви лекар (GP) не е длъжен да постъпи така, ако смята че не необходимо.
Имате право да се консултирате с общопрактикуващ лекар (GP), който е компетентен по вашия случай. Ако личният ви лекар (GP) ви прехвърли за второ мнение, не можете да настоявате да се консултирате с точно определен общопрактикуващ лекар (GP). Все пак, не можете да бъдете прехвърлен/а към някого, с който не желаете да се срещате.
Ако личният ви лекар (GP) откаже да ви осигури второ мнение, можете да замените лекаря си с друг.
Ако личният ви лекар (GP) не е сигурен относно диагнозата, той може да бъде обвинен в небрежност ако не ви прехвърли към специалист, а вие сте пострадал/а в следствие на това. Ако не сте бил/а прехвърлена към второ мнение и сте пострадал/а в следствие на това, можете да подадете жалба.