Телефонни услуги- land lines

-

Можете да направите избор между редица доставчици на телефонни услуги, както и между доставчици на телефонно оборудване за телефонни апарати, факсове телефонен номератор. Освен ВТ, към останалите доставчици на телефонни услуги спадат NTL (Incorporating Cable and Wireless plc) Energis Communications. Има и редица компании за кабелни телефонни услуги. Преди да си изберете доставчик на телефонни услуги, проучете какви услуги се предлагат и колко струват. Не забравяйте и оборудването под наем, линии и местни тарифи, както и удобства, като изчакване на телефонната линия. Освен това, проверете дали се предлагат по-евтини тарифи за определени разплащателни методи, като директен дебит. Проверете и стандартите, които доставчика предлага, дали има допълнителна помощ за възрастни хора и хора с физическо увреждане и какви са политиките на компанията при неизплащане на задължения и изключване от системата.
Всеки доставчик на телефонни услуги издава практически кодекс, който покрива неща, като: ремонтни дейности, поддръжка, изключване и процедура за подаване на жалби. Проверете практическия кодекс преди да направите избор на доставчик.

Телефонни указатели и запитвания
ВТ произвеждат телефонен указател. Може да решите да не бъдете включван(а) в него, ако не желаете да предоставяте общ достъп до вашия телефонен номер.
Няма такса за вписване в телефонния указател.
Ако сте вписан(а) в указателя, вашият телефонен номер ще бъде достъпен и за компаниите, които провеждат запитвания. Телефонните обаждания за запитване по указателите се заплащат, освен ако не сте човек с физическо увреждане. Потребителите на телефонни услуги, които са с физическо увреждане, трябва да се регистрират при доставчика на телефонни услуги преди да имат право на тези услуги.

Непрекъснато получавам телефонни разговори от хора, които не познавам. Как мога да ги спра?
Ако телефонните обаждания са от хора, които се опитват да ви продават нещо, тогава можете да се присъедините към Telephone Preference Service. Тази услуга е безплатна. Компаниите не трябва да се обаждат на хората, които са се присъединили към тази услуга. Telephone Preference Service (0845 070 0707; www.tpsonline.org.uk). Ако телефонните обаждания са от непознати, които не си казват имената и, които се държат обидно с вас, тогава се свържете с полицията. Този вид обаждания са против закона и хората, извършили подобно нещо, могат да бъдат съдени.

Ремонтни дейности, отстъпки и компенсация
Всеки доставчик на телефонни услуги има различна политика за извършването на ремонтни дейности, така че за повече информация, трябва да проверите неговия практически кодекс.
Обикновено практическите кодекси относно ремонтните дейности покриват въпроси, като: дали има срок, в рамките на който ремонта трябва да започне, след като проблема е докладван, и дали дефектите се ремонтират безплатно. Обикновено случаят е такъв, освен ако доставчика не реши, че повредата е причинена от самия потребител.
Ако телефонът ви не работи както трябва, след като измине определен период от докладването за повредата, вие може да имате право на отстъпка от постоянната тарифа. Освен това, доставчика може да ви изплати компенсация за периода, по време на който сте нямал(а) достъп до телефонни услуги. Повече информация ще откриете в практическия кодекс.

Предявяване на застрахователен иск за разходите по ремонтните дейности
Може да имате право да предявите иск по застраховката на жилищното ви обзавеждане за разходите по ремонтни дейности, или подмяна на повредено оборудване, ако доставчика не го осигурява безплатно. Проверете във вашата полица, за да разберете дали имате достъп до, или загуба на, бонус за не предявяване на иск, тъй като разходите за подмяна на повредено оборудване обикновено са твърде ниски.

Навлизане в чужда собственост за инсталация и ремонтни дейности
Ако доставчика на телефонни услуги желае да инсталира кабел, телефонен стълб, пилони или друго оборудване, първо трябва да получи писмено разрешение от собствениците на съответния имот, включително и от собствениците на имота, през който трябва да се премине. Възникват различни проблеми:
• вие може да не желаете телефонни стълбове или жици във вашия имот;
• вие може да не желаете имота ви да бъде разкопан за полагането на кабели или може да не сте съгласен(съгласна) с плана на доставчика;
• може да възникнат спорове относно разстоянието до дадена сграда, в рамките на което доставчика желае да инсталира телефонните жици;
• вие може да позволите достъп на даден доставчик, но предварително искате да знаете дали имате право на компенсация и, ако е така, каква ще бъде сумата.
Струва си да потърсите правен съвет, ако не желаете да издадете разрешение. Предишния собственик на земята може да е дал разрешение за инсталирането на кабели или стълбове, а вие може да сте обвързан(а) с това разрешение. Ако разрешение не е издадено, доставчика на телефонни услуги може да се обърне към съда, за да получи разрешение за инсталация.

Право на телефонна услуга
ВТ са длъжни да осигурят телефонни услуги на всеки, който ги поиска, освен ако потенциалния клиент няма предишни задължения към ВТ. В този случай, ВТ може да откажат да осигурят нова услуга.
Ако потенциалният потребител живее на отдалечено място, таксата за телефонната услуга може да бъде изключително висока, така че човека може да не успее да си плати всички разходи по свързването.
Никой друг от доставчиците на телефонни услуги, с изключение на ВТ, не е длъжен да ви осигури телефонни услуги.
Ако желаете информация и съвет относно смяната на доставчика си, можете да се свържете с OFCOM (0845 456 3000; www.ofcom.gov.uk), които могат да ви предоставят списък с лицензираните доставчици във вашия регион и да ви дадат обща информация относно това какво да проверите, ако възнамерявате да си смените доставчика. OFCOM не могат да ви препоръчат индивидуални доставчици на телефонни услуги.

Преносимост на телефонния номер
Всички доставчици на телефонни услуги трябва да позволят на клиентите си да си запазят телефонния номер при смяна на доставчика. Това е известно като подвижност на телефонния номер. Тя е в сила единствено ако сменяте доставчика, но не и адреса си. Някои доставчици предлагат допълнителни услуги, при които даден потребител може да си смени адреса и доставчика и пак да си запази телефонния номер. Все пак, доставчиците не са длъжни да предлагат подобна услуга. Доставчиците могат да определят такса в разумен размер за осигуряване на подвижност на номера.

Carrier pre-selection
Carrier pre-selection (CPS) представлява телефонна услуга, която позволява на ВТ потребителите да провеждат разговори като използват друга телефонна компания. Това може да се постигне чрез набирането на кратък код или безплатен телефонен номер на вашия ВТ телефон (който ви свързва с другата телефонна компания), след което да наберете желания от вас номер. Освен това, можете да използвате адаптор, който се включва между контакта и телефона и който адаптор позволява разговорите да бъдат прехвърлени към друг телефонен номер, без да е необходимо предварително да набирате код. Carrier pre-selection трябва да е достъпна за ВТ потребителите. Другите телефонни компании – например, мобилните оператори – могат да изберат дали да предоставят подобна услуга на клиентите си.
Определени видове разговори не са включени в CPS – например, номерата за спешно избиране, помощ от оператор, запитвания по телефонния указател и пропорционален internet достъп.
Не е необходимо да използвате CPS при всеки разговор. Например, може да поискате да използвате CPS доставчик за международни разговори, но друг доставчик за местни разговори. В такъв случай, след като сте уредил(а) международните си разговори чрез определен доставчик, вие набирате кода на съответния доставчик преди набиране на международния номер. Можете да изберете между 4 варианта на CPS: само национални разговори, само международни разговори, национални и международни разговори, и „всички разговори”, в които се включват местни, национални, международни и мобилни разговори.
ВТ все още ще притежават, съставят и изпращат телефонните сметки за линията ви. Вашият телефонен номер няма да се промени. Все пак, ще получавате отделни сметки от всяка телефонна компания, която използвате. Повече информация за CPS можете да получите от OFCOM (0845 456 3000; www.ofcom.gov.uk).

Телефонни сметки
Оспорване размера на сметката
Вашият доставчик може да ви предложи издаването на подробна телефонна сметка, показваща дата, час, продължителност и цена на разговорите, струващи повече от определена сума, или могат да бъдат показвани всички направени разговори. Трябва да се допитате до вашия доставчик, за да проверите дали той предлага подобна услуга и дали се заплаща. Това ще ви помогне да намалите до минимум споровете около размера на сметката ви.
Според вас дадена телефонна сметка може да е твърде висока. Като цяло, рядко се случва телефонното оборудване да даде грешна информация, но е възможно да бъдат допуснати грешки. Обикновено, една телефонна слушалка може да се окаже дефектна и да не се изключи от мрежата в края на разговора.
Ако имате голяма сметка поради направени разговори от някого, който не е съсобственик по сметката ви – например, приятел или квартирант – ще трябва да си поискате парите от този човек. Ако разговорите са направени по премийна тарифа, можете да се свържете и с Independent Committee for Supervision of Standards of Telephone Information Services (0800 500 212; www.icstis.org.uk), които да ви помогнат да поискате компенсация.

Телефонни автомати, инсталирани от landlord (хазяин)
Ако landlord има телефонен автомат в имуществото си, той отговаря за плащането на таксата и услугите, оказани от доставчика. Някои телефонни автомати могат да бъдат програмирани (от landlord) със специална скала за тарифи. Това може да бъде значително по-скъпо от обществените телефонни автомати. Ако тарифите не са на видно място, можете да подадете жалба пред OFCOM.

Изключване
Всеки отделен доставчик на телефонни услуги си има своя собствена политика относно изключването, така че е важно да проверите за нея в практическия кодекс.

Намаление, отстъпка и програми за ниски разходи
Много доставчици предлагат множество програми за намаление и отстъпка, както за тези, които използват интензивно телефоните си, така и за тези, които не са толкова интензивни. Информация за тези програми можете да намерите от съответните доставчици.

Телефони за хора с физическо увреждане
Някой, който е получил оценка от социалните служби като нуждаещ се от специализирана помощ, може да получи помощ с телефонните разходи. Някои местни власти ще платят инсталацията, други ще платят разходите за наемането на апаратурата. Телефонните компании могат да осигурят множество специално оборудване и услуги за възрастни хора и хора с физическо увреждане.

Проблеми в провинциалните райони
Обикновено има стандартна такса за прекарването на телефонна линия и инсталирането на телефон в дадено имущество. Обаче, ако живеете на отдалечено място от най-близкия кабел, доставчика може да ви таксува за част или цялата сума от разходите по полагането на новия кабел, стълбове и т.н. Свържете се с доставчика, за да разберете, например, на какво разстояние се намирате от други потребители на телефонни услуги или от най-близкия кабел, както и евентуалните разходи по свързването.

Обаждания, които предизвикват безпокойство
Спиране на нежелателни телефонни обаждания и факсове
На всички компании, които упражняват директен маркетинг, е забранено на провеждат нежелани обаждания с хората, които са регистрирани при Telephone Preference Service (0845 070 0707; www.tpsonline.org.uk). Подобни компании в ЕU нямат право да изпращат нежелани факсове на някой, който не е дал съгласие за получаването на подобни факсове и случаят е такъв независимо от това дали съответната личност се е регистрирала при Fax Preference Service (0845 070 0702; www.fpsonline.org.uk).

Обезпокоителни, нецензурирани и злонамерени обаждания
Провеждането на нецензурирано, обезпокоително или злонамерено обаждане може да се сметне за престъпление. Ако получите подобно обаждане, докладвайте в полицията. Полицията може, например, да оторизира телефонната служба да проследява злонамерените обаждания. Ако срещу човекът, който провежда подобни разговори, се заведе дело, може да се наложи да давате показания в съда. Доставчика на телефонни услуги може да има процедури за злонамерени, нецензурирани и обезпокоителни обаждания. Проверете в практическия кодекс на доставчика. Например, ВТ имат специален телефонен номер, на който да се обадите: 0800 666700, за 24-часово записано съобщение.

Caller display/ caller return
Почети всички доставчици предоставят услуга, наречена „caller display” или “caller return”. Caller display показва номера на този, който ви се обажда, при условие че телефона, който получава обаждането, има дисплей. Caller return позволява на този, който получава обажданията, да намери номера на последния човек, който му се е обадил, като набере 1471. За да изтриете номера на последното входящо обаждане, наберете 1475.
Caller return може да бъде с ограничена употреба в случай на злонамерени обаждания, тъй като човек, който провежда разговора, може да си скрие номера, като набере 141 преди това. Това не означава, че номерът не може да бъде проследен, след като полицията е дала разрешение за това. В случай на обезпокоителни обаждания, доставчика може да проследи номера, дори и той да е скрит. Освен това, вие може и да не отговаряте на подобно обаждане, на което не виждате номера.

Линии за помощ и телефонни линии с премийни тарифи
Ако получавате подробни телефонни сметки, обажданията на линии за помощ ще бъдат вписани. Това означава, че останалите хора в домакинството ще могат да видят, че вие сте се обаждал(а) на линия за помощ. Почети всички доставчици предлага набиране на последния номер, което означава, че останалите членове могат да проверят последния набран номер.
Някои доставчици правят подробен списък само на номерата, които са надвишили определена сума, така че, за да запазите дискретност, можете за кратко да се обадите на линията за помощ и да ги помолите те да ви се обадят отново. Повечето линии за помощ не използват оборудване за caller display и скриват номера си при провеждането на разговори. Обажданията на безплатни телефони, които започват с 0800 или 0500 не се вписват в телефонните сметки, освен ако не са направени от комутаторно табло. Ако не желаете линията за помощ да разбере телефонния ви номер, трябва да наберете 141 преди това. Това става когато непосредствено след това се обадите на линията за помощ, а като натиснете бутона за повторно избиране. Премийните телефонни услуги предоставят информация и развлечения по телефона – например, информация за времето, състезания и обмен на съобщения.
Обажданията на премийни тарифи струват повече от обикновените телефонни разговори, а понякога и от тарифите на мобилните телефони, телефонните кабини и хотелите. Тарифите на домашните стационарни телефони трябва да са показани в рекламата на услугата. Повечето телефони на премийни тарифи започват с 090, а услугите са възрастни – с 0909. Ако имате проблем с услугите на премийни тарифи, свържете се с ICSTIS на 0800 500212 (www.icstis.org.uk).

Жалби относно телефонни услуги
Договорът за услугата, осигурена от телефонната компания, е защитен от закона, така че вие имате собствени потребителски права. Ако имате проблем с предоставяните услуги, проверете в практическия кодекс за подробности около процедурата за подаване на жалби, която трябва да следвате. Ако на проблема не е обърнато необходимото внимание, той може да бъде отнесен до арбитраж, ако доставчика принадлежи към определена арбитражна програма. ВТ имат арбитражна програма. Останалите доставчици не са длъжни да имат подобна програма, но някои от тях имат.
Ако все още не сте удовлетворен(а), OFCOM (0845 456 3000; www.ofcom.gov.uk) или Otelo (Office of the Telecommunication Ombudsman: 08450 501614; www.otelo.org.uk) може да успеят да разследват дадена жалба. OFCOM е правителствена организация, съставена за регулиране на телекомуникациите на Великобритания. Има различни задачи, включително и надзор върху лицензираните доставчици на телефонни услуги, както повишение на конкуренцията помежду им. OFCOM може да разглежда и индивидуални жалби срещу доставчиците на телефонни услуги. Обаче, не могат да помогнат с преговори за намаление или отложено плащане на сметките.
Otelo може да помогне с жалба срещу дадена телекомуникационна компания, ако компанията е член на Otelo. Преди това трябва да сте преминал(а) през процедурата за подаване на жалби на съответната компания.

Категория: