Телефонни услуги- mobile phones

-

Има множество въпроси, върху които трябва да помислите преди да решите коя мобилна телефонна услуга да изберете, като:
• цената на разговорите. Това зависи от дневната тарифа и обикновено струва повече ако се обадите на мобилен от стационарен телефон, от колкото ако се обадите на други стационарни телефони;
• вида и продължителността на договора;
• обхвата в региона, в който живеете;
• какви са екстрите в наличност, като гласова поща.
Обхвата на мобилните телефони може да е по-силен в някои региони, например, в големите и малки градове, а по-слаб в други – например, в провинциалните райони. Ако възнамерявате да си купите мобилен телефон, но живеете в провинцията, трябва да разберете каква е силата на обхвата.

Pay-as-you-go услуги
Вместо да сключвате договор и да плащате месечна такса и цената на разговорите, може да изберете pay-as-you-go услуга, при която разговорите са предплатени. С тази услуга вие сключвате договор, според който плащате фиксирана сума за пакет, който включва телефон, батерия и безплатни разговори за определен период от време, например, месец, или може да ви бъде даден ваучер, който покрива първите разговори, които направите. При изчерпване на ваучера, можете да си закупите и друг от мобилната компания. При подобен вид споразумения, вие сключвате договор за стоки и услуги не само при първоначалната покупка на пакета, но при всяко следващо закупуване на ваучер, въпреки че договора вече не е писмен.

Договори
Важно е да установите коя е ответната страна по договора, в случай че:
• желаете да прекратите договора си;
• установите дефект на телефона си;
• искате на подадете жалба.
Вашият договор може да бъде с:
• мобилния оператор, който представлява компанията, която излъчва сигнала, въз основа на който вие получавате и правите разговори. Примери за мобилни оператори са O2, T-Mobile, Vodafone и Orange;
• доставчика, който купува сигнала от мобилния оператор и го продава на магазини, заведения или директно на обществеността;
• магазин за продажба на мобилни апарати. Подобни магазини могат да бъдат и доставчици или агенти на доставчици.
Може да се окаже трудно да сключите договор, ако не сте в избирателния регистър. Това е така, защото мобилните компании провеждат кредитна проверка и някой, който не е в избирателния регистър, може автоматично да няма право на договор.

Прекратяване на договор
Ако желаете да анулирате договора си, можете да го направите, единствено ако в него има клауза за анулиране. Ако имате право на анулиране, мобилната компания може да определи такса. Все пак, ако подпишете договора в дома си или си закупите телефона на кредит или дистанционни методи на продажба, може да имате право на анулиране.

Продажба на мобилен телефон на някой друг
Ако искате да продадете мобилния си апарат на някой друг, проверете в договора си дали подобна продажба е позволена. Някой, който желае да си купи мобилен телефон втора употреба, трябва да провери дали има право да използва сигнала, който преди това е бил продаден на друго лице. Понякога мобилната компания може да се съгласи на трансфер, но срещу съответната такса. Освен това, преди на направи трансфера, мобилната компания ще провери дали телефона е краден.
Откраднати мобилни телефони
Ако ви откраднат мобилния телефон, незабавно уведомете мобилната компания и полицията. Мобилната компания най-вероятно ще прекъсне услугата, така че да не се налага да плащате за чужди разговори. Може да продължите да изплащате месечната такса до приключване на договора, но все пак проверете условията по договора. Кражбата на мобилния ви телефон може да се покрива от застраховката на жилищното ви обзавеждане: проверете дали можете да предявите иск.

Повредени мобилни телефони
Ако мобилния ви телефон се повреди, незабавно уведомете мобилната компания. Трябва да проверите в договора си дали е необходимо да плащате месечни такси за този период.

Шофиране и мобилни телефони
Нарушение е да използвате телефон при шофиране. Забраната важи и когато чакате на светофар или сте в задръстване. Въпреки че, hands-free телефоните не се упоменават в забраната и могат да бъдат използвани при шофиране, пак може да бъде заведено дело срещу вас, понеже на сте упражнил(а) адекватен контрол върху колата си, или поради нехайно или опасно шофиране. Има фиксирана глоба за нарушение на закона по този параграф или максимална сума, ако ви осъдят. За шофьорите на градски и междуградски автобуси или товарни автомобили има по-висока глоба.
Повече информация за мобилните телефони и шофирането можете да откриете в уебсайта на Department of Transport (www.dft.gov.uk).

Сметки за мобилни телефони
Оспорване размера на сметката
Възможно е да бъде направена грешка, за която е отговорна мобилната компания. Обаче, обикновено мобилните компании предлагат подробни сметки, показващи датата, времето, продължителността и цената на разговорите, така че можете да проверите дали високата стойност на сметката се дължи на направените разговори, или на грешка.

Как да подадете оплакване
Ако мобилния телефон или услугата са с неудовлетворително качество
Ако имате проблем с телефона, отговорност носи продавача, а не производителя или доставчика. Запомнете, според закона телефона трябва да бъде със задоволително качество, да отговаря на предназначението и описанието си.
Ако имате проблем мобилната услуга, ще трябва да се свържете с човека или компанията, с които сте сключил(а) договор. Това ще бъде мобилния оператор, доставчика или снабдителя на услугата.
Договорът, покриващ предоставената от мобилната компания услуга, се покрива от общия закон на договорите. За да подадете оплакване, се свържете със съответната служба на мобилната компания.
Ако смятате, че не е обърнато необходимото внимание на жалбата ви, последвайте практиката за подаване на жалби в мобилната компания. Можете да си вземете копие от мобилната компания, или то може да бъде напечатано на гърба на сметката ви, или пък да е поместено в практическия кодекс.
Някои мобилни компании, включително Orange и T-Mobile, принадлежат към арбитражна програма, организирана от Chartered Institute of Arbitrators (020 7421 7444; www.arbitrators.org), която програма са нарича Communicators and Internet Services Adjudication Scheme (CISAS).
Ако все още не сте удовлетворен(а), OFCOM (0845 456 3000; www.ofcom.gov.uk) или Otelo (Office of the Telecommunication Ombudsman: 08450 501614; www.otelo.org.uk) може да успеят да разследват дадена жалба. OFCOM може да разследва жалба относно всички аспекти на мобилните услуги. Otelo може да помогне с дадена жалба, ако мобилната компанията е член на Otelo. Преди това трябва да сте преминал(а) през процедурата за подаване на жалби на съответната компания.

Категория: