Тестът “Животът в Обединеното кралство” (Life in the UK test)

-

Тестът “Животът в Обединеното кралство” (Life in the UK test) е въведен като задължителен елемент при подаване на молби за гражданство през 2005 година. Ако човек желае да превърне Обединеното кралство в свой постоянен дом и да стане британски гражданин, от него ще се очаква да покаже, наред с другите неща, че владее английски език, познава в основни линии и разбира британската история, култура, традиции и практики.

От кандидатите за натурализация се очаква да преминат успешно теста за живота във Великобритания, като има и някои изключения, за които ще прочетете по-надолу в текста.

Тестът „Life in the UK“ е компютърно базиран тест с множествен избор, съдържащ 24 въпроса и е предназначен да тества познанията на кандидата за живота в Обединеното кралство.

Тестът

Кой трябва да държи теста

Всеки на възраст от 18 до 64 години включително е длъжен да премине този изпит като част от кандидатурата си за британско гражданство или безсрочно разрешение да живее в Кралството (Indefinite Leave to Remain). Допускат се изключения, ако решаването на теста е невъзможно за вас поради специални обстоятелства (като дългосрочно физическо или психическо заболяване – трябва да предоставите необходимите доказателства за състоянието си).

Ако сте държали теста, когато сте кандидатствали за безсрочно разрешение за оставане (Indefinite Leave to Remain), не е нужно да се явявате отново на теста при кандидатстване за британско гражданство.

За да издържите теста, трябва да имате 75% или повече верни отговори. Това е еквивалентно на правилното отговаряне на 18 или повече от общо 24-те въпроса.

Пълната такса за тест е 50 паунда. Ако използвате посреднически компании или уебсайтове, които да резервират теста от ваше име, може да платите повече от £50.

Записване за теста

Трябва да използвате официалния уебсайт за резервации – https://www.gov.uk/life-in-the-uk-test. Когато избирате място на провеждане на теста, трябва да изберете най-близкият до Вас център от списъка с наличните тестови центрове. Няма разлика в степента на трудност на тестовете между различните изпитни центрове.

Официалният уебсайт за записване е  https://www.gov.uk/life-in-the-uk-test. Когато избирате място на провеждане на теста, трябва да изберете най-близкият до Вас център от списъка с наличните тестови центрове. Няма разлика в степента на трудност на тестовете между различните изпитни центрове.

При запазване на място за теста ще трябва да докажете самоличността си. Когато се явявате на теста в изпитния център, ще трябва да носите със себе си същият документ, който сте използвали, за да резервирате теста (в противен случай може да не ви бъде позволено да се явите). Понастоящем се приемат следните документи:

–          Паспорт (може да е изтекъл)

–          Британска шофьорска книжка

–          Европейска лична карта

–          Биометрично разрешение за пребиваване

За да преминете успешно теста, е необходимо да сте запознати с информацията, съдържаща се в третото издание на наръчника “Живот в Обединеното кралство: ръководство за нови жители“. Всеки въпрос в официалния тест ще се основава на написаното в тази книга.

Теста Life in the UK бе актуализиран за последен път през 2013 г. (актуализацията на третото издание). Следователно всички издадени през 2013-2017 г. ръководства и наръчници съдържат същата информация. Не е нужно да купувате хартиено копие – можете да го прочетете онлайн на адрес https://lifeintheuktests.co.uk/study-guide/.

Ето и няколко съвета:

Отделете време да прочетете и да отговорите на въпросите. Важно е да обърнете внимание на въпроса и да го четете толкова пъти, колкото е необходимо, за да сте сигурни, че го разбирате правилно. Имате право на 45 минути, за да завършите теста, което е малко по-малко от 2 минути на въпрос.

Обърнете внимание на вида на зададения въпрос. Някои въпроси ще имат повече от един правилен отговор. В такива случай се уверете, че сте избрали колкото се може повече правилни опции, както предполага въпросът.

В съответният ден не забравяйте да си освободите два часа за теста. Препоръчваме ви да пристигнете 15 минути по-рано. Проверките при влизане отнемат около 15 минути. Ще бъдете задължени да покажете документа, който сте използвали при резервирането на теста и да покажете, че лицето на този документ сте именно вие.

Освен това, ако решите да направите практически тест, за да се запознаете с тестовия формат, ще ви е необходимо още повече време.

Внимание: по време на теста не е разрешено да се преписва. Ако ви хванат, че се опитвате да излъжете, има вероятност 10 години да не можете да вземете британско поданство.

Официалният тест

При официалният тест се избират 24 произволно генерирани въпроса от базата данни, което прави всеки изпит уникален по отношение на трудността. Пробните тестове обхващат всички съществени факти, които трябва да знаете за теста, за да можете да сте сигурни, че ще се справите независимо от въпросите, които получите на теста ви.

За да завършите теста, ще ви бъдат дадени 45 минути.

Времето за изчакване за резултата обикновено е по-малко от 5 минути и ще можете да напуснете тестовия център със сертификат за успешно преминаване (или неуспех) на теста. Сертификатът за успешно положен изпит няма срок на валидност и може да бъде използван и в бъдеще, ако ви се наложи.

Не всички изпитни центрове позволяват допускането на придружители.

Кои са най-често срещаните грешки при записването за теста Life in the UK?

  1.   Грешно място на раждане – препоръчително е да се уверите, че посочвате правилното място на раждане. В някои случаи на кандидатите не е разрешено да се явят на теста след неправилно посочване на мястото им на раждане (например посочване на града вместо страната).
  2.   Името и фамилията са грешни – уверете се, че вписвате личното си име в полето “Име” (First name), а фамилията – в полето “Фамилно име” (Last name). При записването се изисква първо вашето фамилно име и след това вашето лично име. Ако размените местата им, може да не успеете да се явите на теста и да не получите парите си обратно.
  3.   Паспортите на граждани от някои националности имат номер за самоличност и паспортен номер. Ако вашият паспорт има и друг номер, освен номера на паспорта, се убедете, че сте въвели именно номера на паспорта си, когато резервирате теста.

При изгубен сертификат

Ако сте преминали успешно теста Life in the UK, но сте загубили сертификата си, трябва да се свържете с Home Office на телефон 03001 232 253.

За да подадете жалба относно теста, трябва да се свържете с Learndirect – компанията, която администрира тестовете. Можете да се свържете с тях чрез имейл: [email protected] или да се обадите на 0800 015 4245 (от понеделник до петък, от 8:00 до 16:00 часа). Обърнете внимание, че обажданията може да се таксуват. Освен това трябва да попълните допълнително формуляр, ако желаете да получите възстановяване на сумата или да подадете оплакване.

В рамките на 10 работни дни ще получите отговор. Всички жалби трябва да бъдат подадени в рамките на 3 месеца от датата на теста.

* * *

Тъй като теста Life in the UK се базира на третото издание, ние ви препоръчваме да прочетете и разберете материала, преди да опитате практически тестове.

Ние също бихме могли да ви съдействаме в подготовката и записването за теста. Нашите примерни тестове са предназначени да ви запознаят с материала и обхващат всеки един параграф от ръководството. Завършването на тези практически тестове ефективно ви запознава с вида въпроси, които могат да се появят в теста ви и обхваща целия наръчник.

За да видите примерни тестове с отговорите, обяснени на български, посетете видеоканала ни в Youtube Help4Bulgarians на адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCsWqJHk56xwOWIrvgyR4c3w

Ако ви е необходима помощ за записване за теста, пишете ни на имейл адрес [email protected]

Категории: