Технически преглед на автомобил (MOT)

-

Всички моторни превозни средства, които се движат по публичните пътища във Великобритания, трябва да бъдат технически изправни. Техническият преглед (MOT) е необходим, за да се провери дали превозното средство отговаря на изискванията за пътна безопасност и екологични стандарти. Това не е обикновено минаване на автомобила ви минава на ремонт в сервиз, защото тогава не се следи за общото му техническо състояние.

Задължително е, след като автомобилът е  навършил 3 години от датата на първата си регистрация (или 1 година в някои случаи), всяка година да минава технически преглед.

Таксата за минаване на технически преглед в повечето случаи е фиксирана, като за автомобилите тя е в размер на 54,85 паунда. За да разгледате таксите за останалите моторни превозни средства, посетете https://www.gov.uk/getting-an-mot/mot-test-fees.

В повечето случаи вашият автомобил ще бъде прегледан основно за неща, които могат да застрашат безопасността на водача и околните шофьори, например:

 • Сериозни следи от корозия по купето;
 • Неподходящи модификации;
 • Течове;
 • Изпускане на много вредни емисии;
 • Неработещи предпазни колани;
 • Люлеещи се седалки;
 • Неизправни врати;
 • Неизправни спирачки;
 • Изтъркани гуми;
 • Неизправни светлини;
 • Проблеми с окачването и др.

Можете да подновите техническият преглед до един месец преди изтичането на срока на предишния. Най-ранната дата, на която може да минете на преглед с автомобила, е отпечатана на сертификата ви.

Прегледът трябва да бъде извършен в оторизиран център, в противен случаи няма да получите валиден сертификат. Единствено центровете, означени със син знак с три бели триъгълника са одобрени да извършват технически прегледи.

Одобрените центрове трябва да изложат на публично място списък с услугите, които предлагат и съответните цени за това, включително и за извършване на технически преглед. Смята се, че е най-добре да се премине преглед в общинските центрове за преглед, които не извършват сервизни услуги по поправки на коли, защото те нямат финансова изгода да „открият“ повече нередности по колата, отколкото е необходимо, за да може колата да отговаря на условията да бъде шофирана безопасно по пътищата.

Незаконно е да шофирате автомобила си по обществените пътища, ако прегледът ви е изтекъл. Може да ви бъдат наложени строги санкции от полицията.

Единственото изключение е, ако вече сте си запазили час за минаване на технически преглед (МОТ) и шофирате, за да стигнете до центъра, където ще се извърши той.

Ако загубите сертификата си за успешно преминат технически преглед, може да получите дубликат от центъра, в който сте преминали прегледа. Ще трябва да дадете регистрационния номер на автомобила и/или оригиналния номер на документа за технически преглед или V5C референтния номер на документа.

Таксата за издаване на дубликат обикновено е от 10 паунда до половината от пълния размер на таксата за MOT. Данните от извършения преглед се качват в интернет и могат да бъдат проверени по всяко време както от служителите в оторизираните сервизи, така и от  DVLA (КАТ). При подновяването на пътния данък също се изписва дали колата е в рамките на валиден преглед или не.

Списък с одобрените центрове за технически преглед в Лондон и адресите им може да намерите тук – http://www.allinlondon.co.uk/directory/1076.php.