Транспорт за хора с физическо увреждане

-

Шофиране
Купуване или наемане на превозно средство

Ако имате физическо увреждане и желаете да си купите превозно средство, може да получите отстъпка от цената. Royal Association for Disability and Rehabilitation (020 7275 3222; www.radar.org.uk), които дават информация и съвет за всички аспекти на живота с физическо увреждане, включително и за транспорт и предвижване, могат да ви дадат информация и за дилърите, които са склонни да ви направят отстъпка.
Motability (0845 456 4566; www.motability.co.uk) продават и отдават под наем коли, нови или втора употреба, на всеки, който има Disability Living Allowance от по-висока степен, или на някой с надбавка към военната си пенсия.
Ако нямате право на някоя от горепосочените надбавки, свържете се с автомобилните дилъри и попитайте дали имат някакви програми за отстъпки на физически увредени шофьори.
Някои търговски компании за отдаване под наем предлагат отстъпки за физически увредени хора, които наемат кола или ван. Струва си да проверите дали дадената компания прави отстъпки.

Приспособления към превозните средства
Може да се наложи дадена кола да бъде приспособена, за да удовлетвори нуждите на човек с физическо увреждане. Department of Environment и Regions’ Transport Mobility Advice Vehicle Information Service дават съвет относно автомобилни приспособления за шофьори и пътници (01344 661000; www.dft.gov.uk).

Освобождаване от пътен данък
Всяко превозно средство, което се използва само от човек с физическо увреждане (независимо дали става въпрос за шофьор или пътник) е освободено от пътен данък. За да получите такова право, човекът с физическо увреждане трябва или:
• да получава Disability Living Allowance от по-висока степен; или
• да получава надбавка към военната си пенсия.
Превозното средство трябва да бъде регистрирано на името на човека с физическо увреждане или на името на упълномощен от него човек.

Отстъпки при паркиране
Blue Badge scheme позволява на някои хора с физическо увреждане да паркират на забранени за паркиране зони. Например, Blue Badge дават право на хората с физическо увреждане да паркират безплатно и без ограничение във времето в еднопосочните улици. Някои административни единици на Лондон и областни градове не се ръководят по Blue Badge scheme.
Имате право да подадете молба за Blue Badge, ако сте шофьор или пътник, който:
• получава Disability Living Allowance от по-висока степен или надбавка към военната си пенсия, или сте регистриран със слепота;
• има постоянно и значително физическо увреждане, което означава, че не можете да ходите или ходите със затруднение;
• има жестоко увреждане на горните крайници (единствено за шофьори).
За да подадете молба за Blue Badge се свържете с вашата местна социална служба. Заплаща се малка такса.
Ако имате Blue Badge, може да получавате отстъпки при паркиране и в други държави, които признават Blue Badge. Обаче, всяка страна си поддържа собствените отстъпки при паркиране, за които може да се използва Blue Badge. Повече информация можете да намерите в уебсайта на Department for Transport (www.mobility-unit.dft.gov.uk).

Жп услуги
Всички станции и жп оператори водят политика в защита на хората с физическо увреждане, в която се описва какви приспособления трябва да има една станция или жп оператор, за да могат с физически увредените хора да използват техните услуги. Информация за тези услуги и копие от тази политика можете да получите от местната станция или жп оператор. Освен това, повечето местни органи на властта и Passenger Transport Executive публикуват справочници за пътниците с физическо увреждане, които справочници са полезен информационен източник относно приспособленията в жп станциите.
Ако имате нужда от помощ при пътуване с влак – например, ако сте на инвалидна количка и се нуждаете от помощ при качването и слизането от влака – свържете се с жп оператора и поискайте да ви окаже помощ. Опитайте се да отправите на оператора поне 48-часово предупреждение от намерението ви да пътувате и вида на помощта, от която имате нужда. В повечето главни станции има член от персонала, който се занимава с молбите за помощ. Този човек може да направи необходимите уговорки с други оперативни компании.

Отстъпки
Ако имате физическо увреждане, можете да си купите жп карта за инвалиди, която дава право на вас и придружителя ви на отстъпка в размер 1/3 от цената на билета. Формуляри за молби можете да намерите от главните станции или от Disabled Persons Railcard Offihttps://infozauk.com/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%81-%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be-%d1%83%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0/ce (0191 218 8103; www.disabledpersons-railcard.co.uk). Хората, които вече притежават такива карти, могат да ги подновят по телефона.

Жалби
Ако не сте удовлетворен(а) от разпоредбите и въпросите, касаещи отстъпките, можете да се оплачете на жп оператора. Ако оператора не се придържа към условията на собствената си политика, жалбата трябва да бъде отправена до Office of the Rail Regulator (020 7282 2000; www.railreg.gov.uk).

Автобуси
Извън Лондон, повечето Passenger Transport Authority и местните органи на властта, които отговарят за обществения транспорт, публикуват справочници за пътниците с физическо увреждане. В Лондон, някой, който има въпроси относно достъпа на инвалидите да автобусите, трябва да се свърже с Transport for London Access and Mobility (020 7222 1234).
В някои региони има dial-a-bus програми, които осигуряват услуги за хората с физическо увреждане от врата на врата. Можете да получите информация от местната социална служба или от местна организация на физически увредените хора.
Съществуват стандарти за градските и междуградски автобуси, така че хората с физическо увреждане да могат сравнително удобно и безопасно да се качват и слизат от автобусите. Това зависи от датата, в която автобуса е влязъл в експлоатация, така че може да има нужда от рампи, стъпала и леснодостъпни седалки. Шофьора или кондуктора на автобуса трябва при ваше поискване да ви помогнат при качване и слизане от автобуса.

Отстъпки
Повечето местни органи на властта правят отстъпки за хората с физическо увреждане. Повече информация можете да получите от местните социални служби.
Хората с физическо увреждане в Уелс имат право на една безплатна автобусна линия и най-малко на 50% отстъпка при пътуване с останалите автобуси. Хората с физическо увреждане в Англия имат право на една безплатна автобусна линия и най-малко на 50% отстъпка за автобусите в района на местния орган на властта.

Жалби
Ако не сте удовлетворен(а) от достъпа до автобусна услуга, оплачете се на автобусния оператор. Освен това може да желаете да отнесете проблема на вниманието на директора на вашия местен орган на властта. Местните власти могат да вземат под внимание вашата жалба, но нямат законното право да принудят оператора да вземе отношение.

Междуградски автобуси
Условията да достъп на хората с физическо увреждане са подобни както при градските автобуси. Ако възнамерявате да пътувате с междуградски автобус, желателно е при организиране на пътуването да се свържете с оператора, за да го уведомите за приготовленията, от които се нуждаете и да проверите дали той може да ви ги предостави.

Метро
Условията за достъп на хората с физическо увреждане са подобни както при градските и междуградски автобуси. За да проверите условията в метрото за хората с физически увреждания във вашия район, свържете се с Passenger Transport Executive за пътуване извън Лондон, или с Transport for London Access and Mobility за пътуване в Лондон (020 7222 1234).

Таксита и minicab
Шофьорите на лицензирани таксиметрови коли и minicab са длъжни безплатно да превозват кучета, придружители на глухи хора, хора с епилепсия или физическо увреждане.

Ескорт
Червеният кръст осигурява ескорт, за да могат физически увредените хора да предприемат кратки или продължителни пътувания, които в противен случай биха били трудни за тях. Ескортните услуги включват осигуряването на придружител по време на пътуване с обществения транспорт, частна кола с шофьор или линейка на Червения кръст. Заплаща се такса.

Кой може да помогне?
Disabled Drivers’ Motor Club (01832 734724; www.ddmc.org.uk) оказват помощ и дават съвет относно проблемите с мотоциклетите, превозните средства и преустройствата. Disabled Drivers’ Association (08707 703333; www.dda.org.uk) дават съвет и информация за всички аспекти на транспорта.