Уреждане на финансовите отношения след развода

-

Има ли причината за развода значение при уреждането на финансовите отношения? Това е един от най-често задаваните въпроси от клиенти. По принцип съдът много рядко взема под внимание вината за развода, когато решава размера на издръжката за децата или пък въпроса, при кого остава семейното жилище и т.н. Това съдебно решение се базира най-вече на съображението, кое е най-благоприятното уреждане на нуждите на децата след развода. В някои случаи поведението на единия от съпрузите може да се отчете, когато, примерно, е налице доказано хазартно и безразборно харчене на семейните финанси от негова/нейна страна и на пострадалия от тези действия съпруг се присъжда една по-значителна част от движимото и недвижимо семейно имущество.

Кога трябва да постигнем съгласие относно уреждането на финансовите ни отношения?

Те могат да се уредят по всяко време преди или след развода, но при всички случаи трябва да е станало, преди страна по предишния брак да сключи нов брак. Ако имате такова съгласие преди развода, вашият адвокат може да поиска от съда да издаде заповед за уреждането на имуществените ви отношения по същото време, когато се издава разрешителното за вашия развод.

Могат ли плащанията, които се правят от страна на единия към другия съпруг, да повлияят при окончателното уреждане на финансовите отношения?

Един наш клиент беше давал на бившата си съпруга по време на развода пари за нейната издръжка и тази на децата, надявайки се, че съдът ще отчете тези разходи в негова полза. Впоследствие му се наложи да разбере, че това, което е направил, е бил добър жест на грижа, който обаче по никакъв начин не облекчава финансовите му задължения след брака и не послужи като облекчаващо обстоятелство пред съда.

Ще има ли някаква разлика, ако се изнеса от семейното жилище, преди да е приключил разводът?

Дори и при изнасянето от общото жилище по време на развод, правото на всеки от съпрузите да живее в това жилище остава и той/тя може по всяко време да се върне обратно. Често срещана практика обаче е оставащият в жилището съпруг/а да реши да смени ключалката на вратата. Така че, ако решите да напуснете семейното жилище, вземете с вас всички важни документи и необходими вещи, които ще ви трябват след приключването на развода. Фактът, че сте се изнесли от жилището, разбира се,  не означава, че сте се отказали от вашия дял от това жилище.

Необходимо ли е по време на делото да се вземат някакви мерки, свързани със запазването и съхранението на имуществото?

Да. Две са основните линии, по които можете да предпазите имуществото си от продажба или неправомерно ползване, преди да се стигне до официалната му подялба:

– да поискате от съда да замрази общите ви банкови сметки, ако вашият съпруг/а има навика да тегли редовно суми от финанси, които принадлежат на двама ви;

– ако съпругът/та ви е собственик на жилището и съществува реална опасност то да бъде междувремено продадено, вие можете чрез вашия адвокат да подадете молба до Land Registry (британския еквивалент на Нотариалната служба в България), за да регистрирате вашия интерес върху имота. Ако имате деца, задължително посочете в молбата ви и този факт, че децата биха останали без дом след продажбата на имота. При подобна ситуация от Land Registry рядко искат съгласието на отсрещната страна, собственик на жилището, а само я уведомяват. Самата регистрация на интерес към имота отнема приблизително 2 седмици и ефективно предотвратява всякакви бъдещи продажби без вашето съгласие.

Ако неработещият съпруг/а или този с много по-ниски доходи изисква издръжка, такава ще бъде ли присъдена и в какъв размер?

Най-често – да. В почти 90% от случаите, ако съпругата дълго време не е работила поради грижите за децата, подобно искане ще бъде уважено. При определянето на размера на дължимата издръжка се вземат под внимание следните фактори:

– Нуждите на всеки един от съпрузите, личното му имущество и способността му за работа и заплата.

– Стандартът, поддържан от семейството преди развода.

– Колко години е продължил бракът и на колко години е всеки от съпрузите.

– Специфични нужди (инвалидност, хронични болести).

– Приносът на всяка от двете страни спрямо брака – тук не се отчита само и единствено финансовият принос, а например, гледането на децата, поддържането на къщата и т.н.

Ако, например, бракът между двамата е продължил не повече от 1-2 години, най-справедливото решение е всеки да си получи своя дял, с който е допринесъл към семейното имущество, без да му се дължи каквато и да е била издръжка. От друга страна, ако бракът е продължил, примерно, 30 години и съпругата е работила по-малко време, гледайки децата и грижейки се за дома, тогава в масовия случай решението би отсъдило половината от семейното жилище на съпругата, както и половината от останалите семейни имущества, включително – общи банкови сметки, спестявания и част от пенсията на съпруга.

Как се процедира при издръжката на децата, в случай че плащащият издръжката почине?

За облекчение на лицата, поставени в такава ситуация, английското право дава възможност на бившата страна от брака да направи застраховка както на живота на партньора си, плащащ издръжка, така и на плащането на самата издръжка. Съществуват и други форми на застраховка, примерно в случай, че той/тя остане без работа.

Може ли мъжът да кандидатства за издръжка от бившата си съпруга?

Отговорът е – да. Ако съпругата печели много повече от бившия си съпруг, няма основания да не се направи обратният иск.

Какво става, ако съпругът/та откаже да плаща издръжка?

В този случай можете да се обърнете повторно към съда за издаването на т.нар. „enforced payment”, който ще включва редица прийоми за принуждаването на лицето да плаща редовно издръжката – примерно, изискване от страна на работодателя да отклонява частта от месечната заплата, покриваща размера на издръжката, директно в банковата сметка на получателя. Ако се отказва да плаща детска издръжка, най-добре е да се обърнете директно към вашия адвокат или към Агенцията по закрила на децата (Child Support Agency).

Какво става, ако някой от бившите съпрузи сключи брак повторно или заживее с нов партньор?

Ако сключите брак след вашия развод, без да сте уредили преди това финансовите си отношения с бившия съпруг/а, най-вероятно е да загубите правото си на финансови претенции спрямо него/нея, като за насрещната страна това право се запазва. Ако сте постигнали предварително споразумение и всичко е разпределено, без да е останало задължение за издръжка, тогава вторият брак с вашия нов партньор няма да изиграе роля по отношение на правото ви за финансово-имуществени претенции. В случай, че се налага плащането на издръжка на бившия/та съпруг/а и решите да сключите нов брак, това задължение отпада, но това не се отнася до издръжката на вашите деца. Ако обаче само живеете заедно с това трето лице, без да сте сключили брак с него (нея), задължението за плащането на издръжката остава. Във всеки случай обаче, ако бившият ви партньор, на когото сте длъжни да плащате издръжка, подобри своето финансово положение, имате право да изискате прекратяване или намаляване на размера на издръжката.

Каква издръжка трябва да плащате за децата от брака с бившия/та ви съпруг/а?

Добруването на децата, включително осигуряването им на дом, е основният приоритет при уреждането на имуществените и финансовите отношения между двете страни след прекратяването на брака. Нормално издръжката се присъжда за деца, които са под 16 години или са на 18 години, но още ходят на училище, или учат в университет. Може да се присъди издръжка и за по-големи деца, които или учат, или имат специални нужди. Агенцията за закрила на децата има специална формула за изчисляването на размера на тази издръжка. Нормално е тя да е обикновено около 15% от вашия нетен доход за 1 дете, 20% за две деца и 25% за три или повече деца.В повечето случаи всеки от родителите може да подаде искане до Агенцията за закрила на децата (CSA) за издръжка от страна на другия родител, както и да иска от съда да повиши съответната издръжка заради повишените нужди на детето (децата). Решението на Агенцията обаче е официалното решение, което важи пред институциите, независимо дали преди това е имало съвместно споразумение между двамата родители.

Може ли родител, който не се явява биологичен баща/майка да бъде осъден да плаща издръжка?

Колкото и да изглежда странно, отговорът е – да. Съдът може да присъди на небиологичен родител да плаща издръжка на дете, което е живяло в семейството му и е било третирано като собствено такова от неговите втори майка или баща. В този случай се взема предвид стандартът на живот, поддържан по време на брака, конкретните нужди на детето, както и възможността на биологичните родители на детето да го издържат.

Могат ли исканията, свързани с финансовите отношения, да бъдат разрешени еднократно и с траен резултат?

В много случаи това е напълно възможно, стига съпругът/съпругата който има задължението да плаща издръжката, да има възможността да предложи да изплати наведнъж дължимата сума или да предостави свое имущество с ползването/продажбата на което този въпрос да се уреди. Подобно еднократно разплащане се нарича „clean break” и след като веднъж се сертифицира от съда, автоматично отпадат възможностите на другата страна за бъдещи финансови претенции, като всеки може да започне на чисто живота си без бъдещи задължения. Така нареченият ”clean break” обаче не се отнася до настоящата и бъдеща издръжка на децата.

Могат ли двамата бивши съпрузи сами да уговарят и уреждат финансовите отношения помежду им, без да използват услугите на адвокат или държавни институции?

Да, те могат поне да се опитат да постигнат съгласие помежду им, без да се налага да включват трета страна. Когато, обаче, става въпрос за подялбата на голямо имущество, за предпочитане е те да потърсят професионален съвет, за да са сигурни, че бъдещите им интереси ще бъдат напълно защитени. Адвокатът може да ви посъветва дали споразумението, което сте постигнали, е добро за вас, както и да ви даде практическо мнение относно най-подходящия вариант за вашите интереси и права относно семейния ви дом, бъдещи права върху пенсията и доходите на другата страна, издръжката на децата ви и т.н. За предпочитане е двете страни да имат неофициално съгласие относно по-големите въпроси, касаещи подялбата на материалните активи от съвместния им живот, но да формализират това съгласие чрез оценката и услугите на професионалист, който да оформи официалните документи. Дори тези документи да не включват всички детайли (големи или малки), добре е да ги имате подготвени от адвокат и да знаете кои са проблемните моменти, на които да се отдели повече внимание – в съда или извън него. В някои случаи разпоредбите на съда са неудовлетворителни и за двете страни по делото, но дори и да имате едно предварително съгласие, то така или иначе подлежи на формална институционна заверка, за да бъде реално обвързващо и за двете страни.

Колко време ще отнеме, за да се приключи с целия този процес?

Процесът на развода отнема между 2 и 6 месеца. Той включва 6-седмичен законов период на изчакване от деня на разрешението за развод (decree nisi) до деня на окончателния развод (decree absolute).Отношенията, свързани с децата, се уреждат по същото време, през което се урежда и разводът. Не можете да получите окончателното решение за развода, ако съдът не се е уверил, че всички въпроси, свързани с бъдещото положение на децата, не са намерили удовлетворително решение за тях.Различно стои въпросът относно постигането на финансово споразумение, чието времетраене продължава в зависимост от отношенията между двамата съпрузи към момента и сложността на взаимните финансови въпроси, както и от големината на материалното имущество. Често пъти имуществените отношения могат да бъдат уредени в процеса на развода и официално укрепени със съдебна заповед, като, разбира се, препоръчително е това уреждане да стане в рамките на месеци, а не години.

Кой е отговорен за плащането на разноските, свързани с развода?

В процеса на преговарянето, ако и двете страни ползват услугите на адвокати, всеки трябва самостоятелно да плати дължимите си разноски. Възможно е като част от общото финансово споразумение една от страните да поеме дела на бившия си съпруг/а по съдебните разноски. Ако решите да намалите разноските си, най-добре е по-голямата част от преговорите да протече без свидетели, т.е. само между вас. Факт от практиката е, че разноските значително се вдигат, когато едната страна държи всеки един въпрос да бъде обсъден и одобрен от адвоката й по делото, или пък прояви упорство по всеки един маловажен въпрос.

Необходимо ли е да се явяват страните в съда, след като са постигнали взаимно съгласие по финансовите въпроси?

Не е задължително това споразумение да е преминало през съда, но по принцип, в случай само на лична договорка, винаги съществува вероятността на една от страните да промени решението си, така че поне случаите на clean break трябва да се разглеждат и решават само в съда.

Мога ли да бъда принуден/а да напусна дома си, или да се откажа от него?

Това зависи от фактори, като например дали в брака няма деца, какво друго имущество притежавате и какви са вашите индивидуални претенции. Например, ако притежавате къща и в същото време имате заделени спестявания, двете страни могат да стигнат до споразумение при едната от тях да остане къщата, а при другата – спестяванията.

Наскоро при нас имаше случай, в който семейството притежаваше жилище във Великобритания, което все още се изплащаше, а в България имаха друг закупен апартамент. Така, след направената равносметка за стойността на имотите, се стигна до договорка за единия от съпрузите да остане къщата в UK, която щеше да се дава под наем, а за другия съпруг – жилището в България, плюс една трета от доходите от наемите. Ако ресурсите са по-малки, примерно, може да се вземе съвместно решение за продажба на жилището и поделяне на сумата.

Когато от брака има деца, ситуацията става по-сложна. Интересът на децата изисква те да живеят в сигурен дом заедно c родителя, на когото са присъдени родителските права. По-добрият сценарий е, разбира се, когато между родителите на детето има повече имущество. Тогава единият родител може да остане с детето в семейното жилище, в което досега са живели, а другият родител да го напусне. Може и да се стигне до споразумение за продажба на общото жилище и да се вземат две отделни, по-малки.

Истинският проблем възниква, когато имуществото е съвсем ограничено. В този случай родителят, оставащ с децата, може да изиска съдът да му присъди по-голямата част от жилището, което най-често се уважава. Но понякога (в по-редките случаи) се решава да се уважи искането само на едната страна и да не се присъжда на другата страна никакъв дял.

Може ли бизнес имуществото да бъде предмет на финансов иск?

Да, може. Нещо повече – в момента все още няма утвърдена практика, според която лицето, което е създало съответния бизнес, да има основание да му бъде присъдена много по-голямата част от него. Съдът в UK винаги обръща внимание и на приноса на другия съпруг към отглеждане на семейството и поддържането на дома и нерядко счита, че приносите за бизнес имуществото са равностойни. Така че, в зависимост от различните обстоятелства, всяка една от страните може да има претенции за половината дял от бизнес имуществото.

В много случаи е възможно да се стигне до съгласие, което би позволило на бизнеса да продължава да се развива:

– единият от партньорите може да задържи бизнеса, като се задължи да плаща издръжка на другия партньор с част от доходите;

– задържащият при себе си бизнеса партньор може да изтегли заем, с който да „откупи” правото си да остане едноличен собственик на бизнеса и да не дължи повече издръжка на другия съпруг;

– най-малко вероятният, но на теория възможен сценарий – разделение на бизнеса между двамата съпрузи и преобразуването му на два по-малки бизнеса.

Как се разпределят имущества, намиращи се извън територията на Великобритания?

Имуществото, намиращо се извън границите на Великобритания, се третира по същия начин, както това, което се намира на нейната територия, и може да бъде предмет на съгласие, разделяне и т.н. Важно е да информирате вашия адвокат навреме, докато тече делото по развода, ако имате съмнение, че партньорът/ката ви крие информация за имущество зад граница.

Какво ще се случи с пенсията ми?

Пенсията на всеки един от съпрузите е семейна собственост, както домът и останалото имущество. Стойността на пенсията (дори и когато само единия от тях получава пенсия) се сумира към общото имущество при определяне на дяловете от него след развода.

На практика най-често срещаните варианти са два:

– намаляване на общата стойност на пенсията в пенсионния фонд на единия съпруг за сметка на изплащане на една цяла сума на другия съпруг, с което се прекратяват претенциите му към пенсионните доходи за в бъдеще;

– подялба на пенсионните фондове и преобразуването им в два по-малки по размер фонда.

Какво се случва със застраховките „Живот”?

Стойността на тези застраховки също се включва в общата сума на имуществото. Великобритания е страна със силно развита застрахователна политика. В случай, че застраховката е на името на двамата съпрузи, тя най-често се прекратява или се прехвърля изцяло на името на единия от тях.

Могат ли пари, които се очакват като наследство, да се включват в общото имущество, подлежащо на подялба?

По принцип – не, освен ако наследството не се получи в процеса на развода или по време на делото за уреждане на имуществените отношения.

Може ли предбрачният договор да опази моята част от имуществото?

Основният принцип на решението на финансовото разпределение между съпрузите е справедливост и защита на интересите на децата от брака. Предбрачният договор може да се ползва само при разпределянето на оразмерими вещи, които единият съпруг внася в семейството и които са придобити преди брака, но не може да обхваща бъдещи приходи, които се очакват от започнат бизнес или каквото и да е имущество, придобито по време на брака

Какво може да се направи, ако единият от бившите съпрузи открие, че другият съпруг не е предоставил достоверна информация и е прикрил доходи или друго имущество?

Веднага трябва да се обърне към адвоката си или лично към съда и да иска отмяна на финансовото споразумение.

Какво с тава, когато съпругът, на когото е отсъдено да плаща издръжка, не може да си позволи да я покрива?

В този случай неплатежоспособният съпруг трябва да изиска адвокатите му да изпратят молба до съда за промени в заповедта за издръжка. Такъв случай имахме със съпруг, който беше изгубил работата си и в продължение на 6 месеца не можеше да си намери друга.

Плащат ли се такси при прехвърляне или продажба на имоти, или друго имущество по време на развод?

Имуществото, прехвърлено между съпрузите, не подлежи на данък печалба. Това изключение обаче важи само за таксовата година, през която съпрузите са се разделили (независимо от датата на развода). След това всичко се третира като бизнес продажба на пазарна цена и ще подлежи на данък печалба.

Прехвърлянето само на част от дома по време на развод не подлежи на облагане, включително и на заплащането на таксата „stamp duty”.

Нужно ли е страните да направят нови завещания?

Задължително, независимо че след развода съпругът/та автоматично отпада като наследник, но в случай на упражняване на родителски права или дължима издръжка завещанието и неговата валидност могат да бъдат атакувани в съда.