Ученици с физически увреждания опровержение за непредоставяне на необходимите приспособления

-

Опровержение за непредоставяне на необходимите приспособления
Ако дадено училище не направи необходимите приспособления, за да избегне поставянето на учениците с физическо увреждане в неизгодно положение, това може да бъде опровергано, ако училището има основателна причина, която съответства на обстоятелствата.
В DDA не се упоменава какво означава „основателен”. Това ще зависи от обстоятелствата около отделния случай, като решението ще бъде взето от трибунала или от експертите по жалбите. Все пак, при вземането на решение за „основателен”, училището може да вземе под внимание:
• потребностите си от поддръжка на академични и други стандарти;
• наличните пари;
• практическите въпроси около направата на определени приспособления;
• здраве и безопасност за учениците с физическо увреждане, както и за останалите ученици;
• интересите на другите ученици.

Осигуряване на помощ или услуги за учениците с физическо увреждане
Училищата не са длъжни да осигуряват помощ или приспособления за децата с физическо увреждане по силата на Disability Discrimination Act. Все пак, те може да са длъжни да осигурят подобна помощ на децата със специални образователни потребности. Това може да бъде система за писане с изпъкнал шрифт за слепи или аудио запис, или лична помощ.

“Основателни приспособления” на сгради и физическата обстановка на училището
Всички LEA (local education authority) трябва да имат планове за достъпност, за да могат училищата им да са по-достъпни за учениците с физическо увреждане. Училищата на издръжка, независимите и специализирани училища трябва да съставят свои собствени планове за достъпност. Тези планове трябва да са писмени и достъпни за обществото.
Department for Education and Skills има ръководство за плановите задължения на училищата по силата на Закона, което се нарича Достъпни Училища: Планиране увеличаването достъпа на учениците с физическо увреждане от DfES Publications (0845 60 222 60, издавано в система за писане с изпъкнал шрифт за слепи, едър шрифт и аудио запис; www.dfes.gov.uk/sen).

Категория: