Частни разпродажби и car boot sales

-

Ако купите продукти от частно лице, например, чрез реклама във вестник или от бутка, или автомобилен багажник, вие ще можете да се възползвате от много малка част от потребителските ви права. Обаче, ако стоките са описани, описанието трябва да бъде точно. Важно е да прегледате стоките, преди да ги купите, защото за стоките, закупени от частни лица, не е задължително да са освободени от дефекти, така че ще е малко вероятно да си получите парите обратно ако се позовете на даден дефект. Обаче, ако търговеца ви е казал, че стоките са в добър функционален вид, а те не са, вие може да предприемете действия като използвате факта, че стоките не са отговаряли на описанието си. Понякога хората, които продават стоки, като част от бизнеса си, се представят като частни продавачи, за да могат потребителите да имат по-малко права. Това е престъпление и ако смятате, че даден частен продавач всъщност си има частен бизнес, можете да информирате вашия местен Trading Standarts Department, които могат да предприемат необходимите действия срещу продавача.
За частен продавач е престъпление и ако продаде негоден автомобил. Отново, трябва да докладвате подозренията си на вашия местен Trading Standarts Department.
Запомнете: ако продавача е уредил кредитно плащане на стоките, или вие сте платил(а) чрез кредитна карта, а стоките са стрували повече от £100 и по-малко от £30,000, кредитната компания може да бъде еднакво отговорна за евентуално нарушение на договора.
Малко вероятно е да успеете да подадете оплакване срещу гаранция, която е съпътствала закупени от частен продавач стоки, тъй като гаранциите обикновено важат за първоначалния купувач на стоките.
Може да имате право на компенсация ако:
• продавачът е дал грешно описание на стоките, въпреки че това може да бъде трудно за доказване, освен ако няма писмена реклама или свидетел; или
• някой е пострадал от негодно превозно средство; или
• продавачът съзнателно е направил грешно изявление относно стоките с цел да ви убеди да ги купите.
Винаги си струва да получите законен съвет преди да решите дали да приемете дадена компенсация за телесна повреда.

Стоки втора употреба
При закупуването на стоки втора употреба имате същите права както ако стоките бяха нови, но трябва да имате предвид, че те са втора употреба и няма да бъдат със същото качество като новите. Все пак, можете да си поискате парите обратно за дефектни стоки, но няма да можете да претендирате срещу дефектни стоки ако дефектите се дължат на износване или са били очевидни при покупката. Така че проверете внимателно стоките преди да ги купите.