Често срещани проблеми при покупка или продажба на жилище

-

Адвокати и прехвърляне на имущество (conveyancing)

Има закъснения при прехвърлянето на имуществото

Като продавач или купувач, може да сметнете, че има неоснователно закъснение при прехвърлянето на имота. Ще трябва да разберете причината за това закъснение от вашия адвокат или лицензиран conveyancer. Ако закъснението е неоснователно, ще трябва да се обърнете към Consumer Complaints Service (CCS) в Law Society (01926 820082; www.lawsociety.org.uk) или Council of Licevsed Conveyancers (01245 349599).

Адвокатът не изпраща лихвата по депозита

Когато купувачът внесе депозит за имуществото, той се съхранява от адвоката или conveyancer на продавача. Лихвата по депозита, която се е натрупала през този период, също се съхранява от адвоката или conveyancer, но трябва да бъде предадена на продавача при изпълнението. Може да се наложи продавачът сам да си потърси лихвата, тъй като тя не винаги се предава. Ако адвокатът или conveyancer откаже да предаде сумата от лихвата, продавачът трябва да се обърне към Consumer Complaints Service (CCS) в Law Society (01926 820082; www.lawsociety.org.uk) или Council of Licevsed Conveyancers (01245 349599).

Таксата за прехвърлянето на имуществото е твърде висока

Ако вие, като продавач или купувач, смятате че таксата на адвоката или conveyancer е твърде висока, не трябва да плащате сметката, а първо да проверите дали всички възможни разходи са подробно вписани. Трябва да поискате обяснение от адвоката или conveyancer за всичко, което не разбирате. Ако все още не сте удовлетворен/удовлетворена от сумата на сметката можете да предприемете допълнителни действия срещу адвоката или conveyancer, или да подадете оплакване чрез Consumer Complaints Service (CCS) в Law Society (01926 820082; www.lawsociety.org.uk) или Council of Licevsed Conveyancers (01245 349599).

Вие смятате, че адвокатът или лицензираният conveyancer се е отнесъл небрежно

Като купувач, вие може да сметнете, че адвокатът или conveyancer се отнесъл нехайно. Например, след като продажбата е осъществена, вие може да откриете, че има проблем с оградата между вас и съседа, или съществува проект за разширяване на пътя, който ще намали размера на градината ви, а всичко това може да означава, че стойността на жилището ви е намалена. Ако нещо такова се случи и вие искате компенсация, ще трябва да потърсите правен съвет относно това как да осъдите conveyancer.
Ако имате оплаквания относно лошо обслужване или поведение, ще трябва да следвате вътрешните процедури на засегнатите организации за подаване на жалба. Ако не сте доволен/доволна от резултатите, които е постигнал даден адвокат, трябва да подадете жалба до Consumer Complaints Service (CCS) в Law Society (01926 820082; www.lawsociety.org.uk). Трябва да се свържете с CCS в рамките на 6 месеца от завършека на работата, която адвокатът е направил за вас, или в рамките на 6 месеца от последния отговор на вашето оплакване от адвоката.
Ако искате да подадете жалба за лицензиран conveyancer, ще трябва да се свържете с Council of Licevsed Conveyancers (01245 349599).

Вериги от покупко-продажби

Купувачът или продавачът може да имат проблеми ако станат участници във верига от покупко-продажби. Това се случва когато продавачът или купувачът продават или купуват по едно и също време, и останалите участници също купуват и продават. Така се създава верига от продавачи и купувачи, която може да бъде много дълга и да предизвика закъснения. В зависимост от причините, които са обусловили закъсненията, се определят и действията, ако изобщо са възможни такива, които трябва да предприемете срещу тях. Ако проблемът е с някой купувач, който се намира надолу по веригата, продавачът може да си потърси друг купувач или да обмисли тегленето на малък заем докато имуществото се продаде.

Измама за увеличаване цената на жилището

Продавачът може да приеме оферта за жилището и след това, като потенциален купувач, да ви информира, че някой друг му е предложил по-висока цена. Това е известно като „измама”. Вие може да решите да увеличите цената, за да си запазите жилището, но няма гаранция, че пак няма да ви измамят. Няма нищо нелегално относно измамата от този вид, тъй като продажната цена се фиксира законно при размяната на договорите. Обаче, можете да сключите споразумение с продавача, че той няма да приема други оферти за определен период от време, преди размяната на договорите. Ако такова споразумение съществува и вие сте измамен с цел увеличение на цената през този период, вие имате право да съдите продавача за неспазване на договора.

Кредитори

Имате затруднения при получаването на mortgage (ипотека)
Като купувач, може да имате затруднения с получаването на ипотека – например, заплатата ви не е достатъчна или видът на имуществото не е обикновен. Различните кредитори имат различни правила при даването на mortgage и може да си струва да опитате с някои други кредитори.

Оценката на кредитора е по-малка от цената на придобиване на имуществото

Кредиторът може да реши да оцени имуществото на по-ниска стойност от цената, която вие сте се съгласил/а да платите за него. Това означава, че кредиторът няма да ви заеме толкова пари, колкото сте му поискали. Преди всичко, можете да преговаряте за по-ниска цена с продавача. Ако продавачът не свали цената, а вие все още желаете да осъществите покупката, ще трябва да вземете на заем разликата от някъде другаде – ако, разбира се, нямате парите в наличност.
Ако продавачът не свали цената, или вие не можете да платите разликата, можете да попитате дали друг кредитор би ви дал по-висока оценка.

Има закъснения при получаването на mortgage-оферта

Може да има закъснение при съставянето на официалната mortgage-оферта от кредитора. Докато не се направи mortgage-офертата, договорите не могат да се разменят. Трябва да се свържете с кредитора, за да разберете дали има някаква причина за забавянето – например, кредиторът може да чака детайлите по вашата заплата от работодателя ви. Може да успеете да направите нещо по този проблем, като например, се свържете с работодателя си.

Категория: