Човешки права

-

Човешки права

За първи път Великобритания подписа и ратифицира European Convention on Human Rights (ECHR) (Европейската конвенция за човешките права) през 1950г. Конвенцията съхранява основните граждански и политически права, но в продължение на много години не е била част от английския закон. Използването на Конвенцията обикновено е означавало отнасянето на даден случай в European Court of Human Rights в Страсбург. Това е било доста продължително и скъпо.
С влизането в сила на Human Rights Act на 02.10.2000г. правата според ECHR започват да се разглеждат в английските съдилища. Нещата стават доста по-бързи и опростени.
Human Rights Act означава, че за обществените власти е незаконно да действат по начин, несъвместим с правата по Конвенцията. “Абсолютни права” по силата на Human Rights Act са правото на живот, забрана на насилието и унизителното отношение. “Правата по подразбиране” трябва да поставят баланс между индивидуалните права и обществения интерес. Примери са правото на уважение на личния и семеен живот, както и свобода на словото. Ако някое от човешките ви права е нарушено, делата могат да се разглеждат във Великобританския съд или трибунала. Не е необходимо да отивате в European Court of Human Rights в Страсбург.

Категория: