Шофиране без книжка в Обединеното кралство

-

Шофирането без книжка е малко чудновато и странно нещо, но винаги се намират хора, които да го направят. Счита се за сериозно нарушение и естествено води до забрана за шофиране, в случай, че нямате взет изпит и книжка, но в други случаи не е така.

Ако шофирате без книжка, поради нейното отнемане от органите на реда, извършвате сериозно нарушение и може да лежите в затвора за това.

При шофиране с невалидна книжка, независимо поради каква причина, ще ви бъдат отнети от 3 до 6 контролни точки и ще трябва да платите глоба до 1000GBP.

Като по-леко нарушение и само с отнемане на 3 контролни точки се счита, ако шофирате кола с ръчни скорости, а сте преминали изпит и сте взели книжка за кола с автоматични.

Като нарушение, при което не се отнемат точки се счита, ако шофирате  с анулирана книжка без вашето знание. Това може да стане ако сте взет за виновен при пътно нарушение и от DVLA не са успели да се свържат с вас. В такъв случай те ви анулират книжката, и когато отидете да я предадете за отнемане на контролни точки ви я връщат обратно редовна.