Шофиране в нетрезво състояние във Великобритания (първа част)

-

Както можете да се досетите, правилата във Великобритания за допустимото съдържание на алкохол в организма на шофьора са доста сурови. Проблемът е в това, че „правилният” грамаж алкохол трудно може да се определи „на око”, тъй като е различен за всеки човек, а дори и превишаването на стотната в цифрата на лимита за алкохол неизбежно води до наказание.

Законовите лимити за шофиране са следните:

– 30 милиграма за 100 милилитра издишан въздух при проба

– 30 мгр за 100 милилитра кръвна проба

– 107 мгр за 100 милилитрова проба на урина

Начинът, по който алкохолът афектира човек, не зависи единствено от количеството, а от:

– съотношението: килограми/години/пол/индивидуален метаболизъм

– вида на алкохола (и, разбира се, количеството)

– дали и какво сте яли преди консумацията му

– доколко стресиран (или не) сте били преди това

Наказанията, които могат да бъдат наложени:

1. Ако сте собственик на въпросното моторно средство, управлявано от друго лице

– 3 месеца затвор

– до £2,500 глоба

– вероятност за забрана за шофиране за срок, който се решава според конкретните обстоятелства по случая – други нарушения, катастрофа, нараняване на трето лице и т.н.).

2. Шофиране или намерение за шофиране с високо съдържание на алкохол на собствената ви кола

– 6 месеца затвор

– до £5,000 глоба

– забрана за шофиране за

срок от минимум 1 година (или 3 години, ако подобно нарушение има регистрирано на ваше име през последните 10 години) и отнемане на шофьорската книжка за срок от 1 до 3 г.

3. При отказ да предоставите проба на кръв, урина или проба на дъха ви, може да ви се наложи:

– до 6 месеца затвор

– глоба до £5,000

– забрана до 1 година за шофиране и отнемане на шофьорската ви книжка за този период

4. При причиняване на смърт, ако сте шофирали в нетрезво състояние:

– 14 години затвор

– неограничен размер на глобите

– отнемане на шофьорската книжка

– задължителен нов изпит за шофьорска книжка

След изтичането на забраната за шофиране при горепосочените наказания шофьорската книжка не във всички случаи бива връщана автоматично. Ако съдебните власти преценят, че се водите рисков и потенциално опасен шофьор, те могат да ви възстановят книжката едва след успешно положен тест.

За общественоопасно се води лице, което:

– вече е било осъждано минимум 2 пъти за шофиране с недопустимо количество алкохол през последните 10 години

– шофирало е с ниво на алкохола, надвишаващо 2,5 пъти лимита

– отказвало е да даде проба за алкохол

Допълнителни последици от тези наказания:

– значително нарастване на годишната застраховка на автомобила

– уведомяване на настоящия и бъдещия работодател/и

– проблеми, ако желаете да управлявате друг вид транспортно средство

Помнете!

Полицията може по всяко време да ви спре на пътя, дори и ако просто прецени, че, примерно, карате подозрително бавно.

В случай, че ви спрат, могат да поискат от вас:

– шофьорската ви книжка

– вашата автомобилна застраховка

– МОТ сертификата ви

– алкохолна проба

Ако не разполагате в момента с някой документ, вие сте длъжни в срок от 7 дена лично да го занесете до съответния пункт на полицията.

Полицията може да ви наложи на място т. нар. “fixed penalty notice” за някои нарушения (примерно – превишена скорост), които носят глоба и отнемане на точки от шофьорската ви книжка. При оспорване на наложената ви глоба на място ви се предоставя възможността да защитите позицията си пред съда.

Ако съберете 12 наказателни точки за периода от последните 3 години, ще бъдете дисквалифицирани и ще ви се отнеме правото да шофирате.

За по-малки нарушения полицията може да предприеме следното:

– да не предприеме никакви мерки

– да ви направи устно предупреждение

– да ви изпрати на допълнителни курсове

– да заведе дело срещу вас

Ако по колата ви има някаква техническа неизправност, могат да ви издадат “vehicle defect rectification notice”, който ви дава срок от 14 дена да отстраните дефекта и да изпратите доказателството за това до съответния полицейски участък.

Полицията може да отнеме колата ви на място, когато:

– тя е управлявана от лице, което не притежава шофьорска книжка

– тя е паркирана опасно или неправомерно

– тя е ударена или е оставена без надзор

Полицията също така може и да конфискува колата ви, ако прецени, че с вашето шофиране стресирате останалите шофьори на пътя или пешеходците и демонстрирате потенциално опасно самочувствие или небрежност.