Шофиране в нетрезво състояние във Великобритания (втора част)

-

Както можете да се досетите, правилата във Великобритания за допустимото съдържание на алкохол и вещества с наркотично действие в организма на шофьора, са доста сурови. А ситуацията допълнително се усложнява от това, че „правилният” грамаж трудно може да се определи на око, тъй като е различен за всеки човек, а дори и превишаването на стотната в цифрата на лимита за алкохол неизбежно води до наказание.

Шофирането след употреба на алкохол или в състояние, предизвикано от наркотици или силни медикаменти, които водят до неспособност за контрол над пътнотранспортната ситуация, се считат за криминално престъпление. Ако полицията ви спре и счете, че се намирате под влиянието на наркотик или силен медикамент, тя може да ви проведе на място серия от тестове (Field Impairment Assessment), като проверка на размера на зеницата ви, физически тестове и т.н. Ако съмненията им се потвърдят, вие ще бъдете директно арестувани и отведени в участъка за цялостна и подробна проверка на състава на кръвта ви. На базата на резултатите от тази проверка срещу вас ще бъде евентуално заведено и криминално дело.

В такава ситуация можете да попаднете и след приемането на съвсем легални лекарства, ако не сте обърнали внимание на предупрежденията и указанията на етикета им да не се шофира след тяхната употреба.

Наказанията за шофиране след употреба на наркотици и някои медикаменти са:

– лишаване от право на шофиране за срок от минимум 1 година и отнемане на книжката,

– глоба до £5,000,

– създаване на криминално досие (то ще бъде вписано с валидност от 11 години и в шофьорската ви книжка, с всичките последици, които ще ви донесе при бъдещи проверки, интервюта и кандидатствания).

След изтичането на наказателния период шофьорската ви книжка няма да бъде автоматично възстановена, а ще трябва да кандидатствате повторно за нея, и то само в случай, че не са сметнали сериозността на нарушението ви за достатъчно висока, за да ви обявят за HRO (High Risk Off ender – казано иначе, общественоопасно лице).

С висока обществена опасност (HRO) се води лице, което:

– е било осъждано минимум 2 пъти за шофиране с повече от допустимото ниво на алкохол в кръвта за период от 10 години,

– шофирало е, когато е имало над 2,5 пъти повече от допустимата граница съдържание на алкохол в кръвта,

– отказало е на полицията да даде проба.

Всички други нарушения извън тези категории се водят като не-HRO. В този случай при отнемане на книжка DVLA (Driver Vehicle and Licensing Agency) трябва да ви изпрати 56 дни преди изтичането на наказателния срок, формата D27, която трябва да се върне попълнена заедно с ваша снимка.

Ако правото ви на шофиране се отнеме за втори път през следващите 10 години, директно ще минете в категорията на общественоопасните лица, които не могат да получат обратно шофьорската си книжка преди медицинско лице, назначено от DVLA, не потвърди тяхната годност.

Често пъти шофьорите, попаднали в графата „HRO”, биват изпращани на задължителен рехабилитационен курс или трябва да посещават сбирките на дружеството на „Анонимните алкохолици”.

Посещаването на курса за рехабилитация намаля-ва с близо 1/4 наказателния период на забрана за шофиране и дава възможност да се кандидатства по-рано за възстановяването на книжката. Подобно направление за рехабилитация може да се даде единствено от съда, издал присъдата за отнемането на шофьорската книжка. След успешното приключване на курса ще имате възможност и да намалите увеличената ви автозастраховка, защото застрахователните компании ще го отчетат като намаляване на вашия рисков фактор.