Юридически професии в Англия и Уелс – прокурори, адвокати и юристи

-

В тази статия ще ви запознаем с някои от основните юридически професии в Англия и Уелс и по-специално с тези на прокурорите, адвокатите и юристите.

Прокурори (Prosecutors)

Кралската прокурорска служба (Crown Prosecution Service) е независим орган, който отговаря за повдигането на обвиненията по наказателните дела разследвани от властите в Англия и Уелс. Oфициалният сайт на CPS е www.cps.gov.uk.

Органът работи под надзора на главен прокурор (Attorney general), който от своя страна докладва пред Парламента. Англия и Уелс са разделени на 42 района и всеки от тях се ръководи от старши прокурор (Chief crown prosecutor). Съществуват и 4 специализирани национални отделения – за организирана престъпност (organized crime), за специални престъпления (special crime), за борба с тероризма (counter-terrorism) и служба за борба с измамите (fraud prosecution service).

Кралската прокурорска служба или накратко CPS се ръководи от директора на прокуратурата (Director of Public Prosecution), който от своя страна взема решения по сложните и деликатни дела и съветва полицията по криминалните въпроси. Директорът носи пълна отговорност за повдигнатите обвинения от CPS и е длъжен да докладва пред главния прокурор.

В CPS работят прокурори и помощник-прокурори, служители по конкретни дела и администратори.

Кралските прокурори са опитни адвокати и юристи, които отговарят за повдигането на обвинения по наказателни дела от името на Короната.

Помощник-прокурорите разглеждат и представят ограничен кръг от дела и то само пред магистратските съдилища.

Кралската прокурорска служба изпълнява следните неща:

  • Съветва полицията и разглежда доказателствата, в случаите, когато се обмисля повдигане на обвинение;
  • Взема решение за вида на обвинението, ако се стигне до повдигане на обвинение;
  • Подготвя делата и ги представя в съда.

Aдвокати (Lawyers)

Aдвокатският съвет (Bar Council) е управляващият орган на адвокатите, които имат право да пледират във висши съдебни инстанции в Англия и Уелс. Официалният уебсайт на органът е www.barcouncil.org.uk.

Адвокатският съвет е основан, за да представлява интересите на професията, да формулира и прилага ключови инициативи за политика на действие, да поддържа стандартите, достойнството и независимостта на адвокатите.

Адвокатите, които имат право да пледират във висшите съдебни инстанции са специалисти на свободна практика и предимно работят на групи в кантори. Тези лица са обучени и подготвени да представляват клиентите си във висшите съдилища. Те прекарват голяма част от времето си в съветване и консултации с клиентите, подготвяне на дела и в провеждане на изследвания в областта на специализацията си. Около 10% от всички адвокати, които имат право да пледират във висшите съдебни инстанции, са Кралски адвокати (Queen’s Counsel) и се занимават с най-важните и сложни дела.

Адвокати по патентно право и търговски марки (Litigators)

Адвокатите по патентно право и търговски марки са специализирали съветници в областта на интелектуалната собственост. Те предоставят на клиентите си правни консултации в тази област и по-специално по отношение на патенти, търговски марки, дизайн и авторско право, като могат да ги представляват и в съда, по дело за интелектуална собственост, ако се наложи. Повечето адвокати по патентно право най-често работят в кантори.

Юристи и юрисконсулти (Solicitors & Legal advisers)

Работата на юристите е да предоставят на клиентите си качествена правна консултация и представителство, включително и в съдебната зала. Повечето юристи работят на частна практика, която представлява сдружение, предоставящо услуги на клиенти. Те могат да бъдат общопрактикуващи и да обхващат много области или да специализират в една конкретна област. Има и юристи, които работят за централните или местните власти, Кралската прокурорска служба, магистратските съдилища, организации и други органи.

В общи линии юристите предоставят правни консултации на клиентите си и ако е нужно ги представляват в съда. Ако клиентът има нужда от представител във висша съдебна инстанция, юристът инструктира адвокат, който има правото да пледира във висшите съдилища. Присъствието на адвокат не е необходимо винаги, защото и някои юристи с подходяща квалификация също имат правото да пледират в по-висши инстанции.

Обществото на юристите (Law Society) представлява юристите в Англия и Уелс. Сдружението съществува, за да окаже помощ, защита и съдействие на юристите. Официалният сайт може да посетите на адрес www.lawsociety.org.uk.

Регулаторният орган на юристите (Solicitors Regulation Authority) се занимава с всички регулаторни и дисциплинарни въпроси и определя и прилага стандартите за юристите. Този орган действа единствено в интерес на обществеността. Сайтът на този орган е www.sra.org.uk.

Бюрото за жалби (Office for Legal Complaints) е предназначено за всички граждани, които искат да подадат жалба относно адвокат – юридически съветник. Този независим орган работи за бързото и ефикасно разрешаване на проблемите на обществеността. Ако искате да се свържете с Бюрото за жалби, можете да посетите техния уебсайт на адрес http://www.legalservicesboard.org.uk/about_us/office_for_legal_complaints/index.htm

Полезни връзки: