10 лесни начина за подобряване на кредитен рейтинг

-

Ще ви бъде особено трудно да получите кредит или заем, ако нямате добър кредитен рейтинг. Много от най-добрите предложения за кредитни карти също няма да са достъпни за вас в такъв случай. Все пак не бързайте да се притеснявате, защото дори и да имате лоша кредитна история, има начини да я подобрите с течение на времето.

Имате ли проблеми с одобрението за кредитни карти, банкови сметки или други финансови продукти? Причината може да е много проста, но преди всичко трябва да разберете точно каква е. Това може да стане като проверите кредитното си досие.

Какво влияе на кредитния рейтинг?

Има много фактори, които могат да повлияят върху кредитния ви рейтинг и оттам да намалят или увеличат шанса ви да получавате заеми или да теглите кредити, някои от които:

  • Ако за кратък период сте подавали заявления за нови заеми или кредитни карти и са ви отказвани. Заемодателите често отказват на кандидати, в чието кредитно досие е отразено подобно нещо, защото това ги кара да мислят, че сте в отчаяно финансово положение.
  • Ако има съдебни решения срещу вас или редовно сте закъснявали с ипотечни плащания или заеми.
  • Ако не плащате сметките си за телефон в продължение на няколко месеца, това се счита за голяма черна точка.
  • Вашата възраст също оказва влияние. Ако сте твърде млади или възрастни, това може да е съществена причина за отказ.
  • Ако живеете сами, това може да е проблем. Ако имате семейство, това създава впечатление за стабилност.
  • Ако живеете на един адрес в продължение на дълъг период от време, това ще ви помогне.
  • Ако не сте вписани в избирателния списък, това може да е повод за отхвърляне.

Трябва да сте на ясно, че не всички заемодатели са еднакви и изискванията им към кандидатите могат да бъдат коренно различни.

Ако никога не сте дължали пари и не притежавате никакви кредитни карти, това значи, че нямате кредитно досие и рейтингът ви е негативен, което също може да бъде причина за отказ, защото това е подозрително за повечето кредитори.

Как да подобрим кредитния си рейтинг?

Представяме ви 10 лесни начина, които да ви помогнат да подобрите кредитния си рейтинг:

1. Уверете се, че сте вписани в избирателния списък. Ако не сте, пишете на местната община, за да ви изпратят формуляр за регистрация.

2. Погасявайте дълговете си навреме. Ако не можете да направите това, свържете се с кредитора си възможно най-скоро, за да обсъдите какви са достъпните за вас опции. Може да имате възможност да промените вашия погасителен план или да намалите минималната вноска.

3. Ако имате съдебно решение, за което сте платили, уверете се, че това е отразено в кредитното ви досие. Ако не е, свържете се със съда, за да го направят.

4. Ако решението за обявяване в несъстоятелност (банкрут) е приключило или е било изтеглено и това не е отразено в кредитния ви доклад, изпратете копие от съдебното решение на всички кредитни агенции и поискайте досието ви да casino online бъде актуализирано.

5. Ако сте изплатили заем или кредит, но в доклада ви това не е отразено, трябва да се свържете  със съответния заемодател и да го помолите да направи необходимите промени.

6. Избягвайте услугите на фирми, които предлагат да поправят кредитното ви досие. Ако информацията в кредитния ви доклад може да бъде премахната или изменена, има агенции, които ще го направят безплатно, като например Experian.

7. Ако сте без никаква кредитна история, компаниите няма от къде да съдят за надеждността ви. В такъв случай трябва да изградите добър кредитен рейтинг. За да го направите най-лесно, просто заемете пари и ги връщайте на време всеки месец. Ако не ви отпускат заем, опитайте да кандидатствате за кредитна карта.

8. Проверявайте кредитното си досие периодично. Особено важно е да го направите преди да кандидатствате за кредит. Така ще имате възможността да изчистите всякаква грешна или неточна информация, преди заемодателят да го провери лично.

9. Не позволявайте едно отхвърляне за креди да доведе до друго. Ако сте били отхвърлени, помолете кредитора да ви каже причините за това. Ако просто кандидатствате някъде другаде, без да проверите защо са ви отхвърлили, има голяма  вероятност да ви отхвърлят отново. Не забравяйте, че ако имате голям брой искания за заем за кратък период от време, това също ще се отрази неблагоприятно на вашия кредитен рейтинг.

10. Не пропускайте плащания по заемите и кредитите си. Ако не внасяте вноските си редовно, няма как да подобрите кредитния си рейтинг.

Как да проверим кредитното си досие?

Добра идея е да хвърляте поглед към кредитния си доклад от време на време, само за да знаете какво е отразено в него. Свържете се с Experian, Equifax или друга агенция, която предлага подобни услуги, за да получите необходимата ви информация.

Хората, които наистина имат нужда от редовна проверка на кредитното си досие са:

  • Всеки, който в миналото е бил жертва на кражба на самоличност и се притеснява, че това може да се случи отново.
  • Хората, които не вярват на своя партньор или съквартирант и искат да проверяват дали всички кредитни са направени от тяхно име и изплатени на време.
  • Всеки, който е прекалено загрижен за кредитния си рейтинг.
Категория: