30 начина за спестяване от данъци

-

Краят на данъчната година във Великобритания e в началото на следващия месец – на 5-ти април. На следващия ден, 6 април, започва да тече новата данъчната година, през която трябва да подадете и данъчната си декларация за изминалата; ако го направите в определените срокове, няма да се наложи да платите глоби за закъснение и по този начин ще спестите пари. Всъщност, има доста начини да спестите от данъци и в тази статия ще ви представим 30 от тях, като се надяваме да намерите нещо подходящо за себе си.

1.Проверявайте данъчния си код всяка година. Ако сте наети от работодател, кодът може да видите на фиша, който ви се дава или изпраща от работодателя със заплатата – състои се от няколко цифри и буква или букви. Ако смятате, че кодът ви може да е сгрешен, можете да говорите със счетоводството или да се свържете с Агенция „Приходи и митници“ (HMRC), за да проверят. В противен случай може да плащате повече от необходимото за данъци.

2.Данък печалба от продажба на недвижим имот или инвестиции има необлагаем минимум. За данъчната 2014-2015 година той е 11 хиляди паунда или 22 хиляди за съпружески двойки. Ако печалбите ви са над необлагаемия минимум, размерът на този данък е 18 процента за данъкоплатците със стандартната данъчна ставка и 28 % за данъкоплатците с по-високата данъчна ставка.

3.Подайте данъчната си декларация в срок, за да избегнете плащането на глоби. Подаването на декларацията на хартия по пощата трябва да стане преди 31-ви октомври, а ако подавате онлайн – до 31-ви януари следващата година. При неспазване на тези срокове, първоначалната глоба е 100 паунда.

4.Годишно данъчно облекчение за инвестиции. Ако сте наемодател или имате собствен бизнес, възползвайте се от годишното облекчение за инвестиции ( annual investment allowance – AIA) и ползвайте облекчение за разходи на капитал за артикули като инструменти и компютри. От април 2014-та, може да ползвате облекчение в размер до £500,000 на година.

Как да платите по-малко данъци, ако сте самонаето лице?

5.Признатите бизнес разходи се приспадат от данъците ви.

Ако работите за себе си, т.е. без работодател, като самонаето лице, можете да декларирате някои разходи, според развивания бизнес, които да ви се признаят за данъчни цели и да ви се приспаднат от печалбата. Пример за такива разходи са:

  • Разходи за помещенията, ползвани от вас за бизнеса ви – или разходи за домашния офис. Във втория случай, се признават разходи за помещението, което ползвате за офис, пропорционално на времето, което го ползвате за тази цел.
  • Заплати и други облаги, изплащани от вас на наетите от вас служители.
  • Работно облекло и др.

6.Разходи за кола или друго моторно превозно средство, които използвате за бизнеса си, например гориво, данък за автомобила, застраховка, поправка или профилактика – признават се разходите, на базата на километрите, изминати със съответния автомобил за целите на вашия бизнес. Ако използвате същата кола и за лични нужди, може да приспаднете само пропорционална част от общите разходи.

7.Паричен подпомагане за самонаети лица в началото на бизнеса. Ако започвате бизнес като самоосигуряващо се лице, може да можете да подобрите паричния си поток, като изберете счетоводна година, която да завършва по-рано от данъчната година. По този начин ще увеличите отлагането между печалбата и крайния срок да платите данък върху нея.

8.Годишни загуби. Ако сте претърпели загуби по време на една данъчна година, може да пренесете тези загуби и да ги приспаднете от печалбата си през следващата година.

9.Плащане на данък през текущата година. Ако плащате данъка си за текущата година през годината (paying tax on account), но през тази година очаквате да спечелите по-малко, отколкото сте спечелили през предишната, може да поискате намаляване на сумата на данъка, която трябва да плащате, преди да е изтекла данъчната година.

Как да спестите от данъка върху недвижимото имущество?

10.Отдавайте стая под наем. Освен, че ще получавате допълнителни доходи, имате право на необлагаем приход в размер до 4250 паунда на година от един наемател. Това важи само ако отдавате обзаведена стая в личното си жилище, за лично ползване от наемателите, а не за бизнес. Има и други условия, за да можете да ползвате данъчно облекчение за отдаване на стая (rent-a-room relief).

11.Спестете от енергоефективността на имота си. Ако отдавате под наем недвижим имот, може да получите данъчно облекчение в размер до £1,500 за изолация, защита против течения и инсталиране на система за гореща вода.

12.Разходи за наемодателя. Ако сте наемодател, можете да отчислите част от разходите си, преди да декларирате облагаемия си доход – като заплащането за градинарски услуги и почистване и таксите, плащани на агенциите по недвижими имоти.

13.Данъчно облекчение за ипотеката виМожете да получите данъчно облекчение върху лихвата на ипотеката ви, която сте взели, за да купите имот за отдаване под наем – дори и ако имотът е в чужбина.

14.Намалете данъка печалба от продажба на имот за отдаване под наем (capital gains tax -CGT). Наемодателите обикновено дължат данък печалба от продажба на имот, когато продадат имот, който се отдава под наем. Ако това е бил вашия основоне дом в миналото, може да получите данъчно облекчение за последните 18 месеца от притежаването му.

Намалете данъка върху спестяванията и инвестициите си:

15.Необлагаеми индивидуални спестовни влогове (ISA). При тях от 1 юли 2014 година необлагаемият минимум е вдигнат до 15 000 паунда, което значи, че ако сте внесли под тази сума преди края на данъчната година, тези пари няма да бъдат обложени с данъци. Средствата могат да бъдат внасяни в налични, облигации или акции, в каквато комбинация желаете. За данъчната година 2015/2016-та лимитът е 15 240 паунда.

16.Не се плаща данък печалба върху продажба на имущество, ако имате акции в ISA. Не се дължи данък върху продажба на имущество, когато продадете акции или облигации, държани в ISA.

17.Отворете младежки необлагаем влог на децата си ( Junior Isas). Използвайте тези влогове или детски облигации (Children’s Bonds) за да не дължите данъци на парите, които подарявате на децата си.

18.Прекратете облагането на детския влог.  Попълнете формуляр “R85” от името на вашето дете и вече няма да се начисляват данъци по влога му. Ако обаче парите идват от вас, родителите на детето, тогава правилата са други, проверете ги. Лимитът за младежките необлагаеми сметки за до края на 2015 финансова година е 4000 паунда, а за данъчната 2015/2016 г. ще бъде 4080 паунда

19.Прехвърлете авоарите си. Прехвърлете спестяванията и инвестициите на вашите съпруг, съпруга или граждански партньор, ако те плащат по-ниска ставка на подоходен данък от вас.

Данъчно спестяване за възрастни хора:

20.Ако сте родени преди 6 April 1948, може да имате право на по-голям необлагаем доход, което означава, че може да плащате данък върху доходите си с по-ниска ставка – това зависи от възрастта и приходите.

21.Спрете да плащате осигуровки, ако работите, но сте над държавната пенсионна възраст. Дори и да сте навършили годините за пенсия, които в момента са между 61 и  68 години, в зависимост от годината на раждане и пола, вие имате право да продължите да работите, но можете да не плащате осигуровки.

22. Ако сте над 65 години, чрез дарения чрез Gift Aid можете да намалите облагаемия доход до минимума, под който вече бихте започнали да губите от  данъчните облекчения, свързани с възрастта.

23.Данъчни облекчения върху подаръците. Ако плащате данъци по високата ставка, може да поискате обратно разликата между основната ставка и високата ставка на данъка върху всички дарения чрез Gift Aid.

24.Данък наследство. Подаръците за цял живот обикновено не се считат за част от вашето наследство за данъчни цели, ако живеете още 7 години, след като ги направите. Това е познато като  potentially exempt transfers (PETs) и може да намали остатъчната стойност на наследството, което оставяте, значително.

Данъчни спестявания чрез облаги за работещи:

25.Заем за сезонен билет. Ако пътувате до работното си място с обществен транспорт, проверете дали работодателят ви може да ви даде необлагаем заем, за да купите сезонния си билет.

26.Служебни автомобили за нередовно ползване (pool cars). Използвайте служебен автомобил за отделни, нередовни служебни пътувания, ако работодателят ви ги предоставя.

27.Детски програми и данъчни кредити.  Ако работите по договор и плащате за детска градина или детегледачка, попитайте работодателя си дали предоставя детска програма в тази връзка.  Програмите, при които част от заплатата ви отива за такси за детска градина или ясли са лесни за организиране и може да ви предоставят значителни спестявания както за работещите, така и за работодателите.  Детските данъчни кредити също могат да ви спестят пари за тези такси.

28.Служебна кола? Ако имате право на служебна кола,  пресметнете дали няма да ви е по-изгодно да получавате паричния еквивалент  със заплатата си. Служебната кола, която може да се ползва като лична, включително и за пътувания от дома до работното място, се смята за “обезщетение в натура” (benefit in kind), следователно, това обезщетение се облага с данък.

29.Опазвайте околната среда. Ако сменяте служебната си кола, обмислете ниско-емисионен модел. За тези коли се плаща по-нисък процент данък от тяхната цена, отколкото за колите с висок  рейтинг на въглероден двуокис.

30.Правете вноски в пенсионна схема. Вноските в пенсионната схема на вашия работодател (включително и всички добавъчни доброволни вноски, които правите), може да бъдат правени от брутната ви заплата, преди да са обложени с данък.

Категория: