Архиви на автор: BGHelp

Наеми в частния сектор

Съществуват два вида депозити, които могат да бъдат поискани от landlord (хазяин) или от дадена жилищна агенция, която действа от негово име. Това са holding deposit и security deposit. Holding deposit Holding deposit представлява вноската, която ви е поискана от landlord или дадена жилищна агенция, при съгласието ви да наемете имуществото, но преди да е […]

Завещание

За вас е важно да си направите завещание, независимо дали смятате, че имате много вещи или много пари. Важно е да се направи завещание, защото:• Ако умрете без завещание, има определени правила, които ще диктуват как парите, собствеността и вещите ви ще бъдат разпределени (това може да не е начинът, по който вие бихте желал/а […]

Адвокати и други видове помощ при писането на завещание

Не е необходимо завещанието да бъде подписано или освидетелствано от адвокат. Ако желаете да напишете самостоятелно завещанието си, можете да го направите. Обаче, това трябва да стане, при положение че завещанието е недвусмислено.Препоръчително е да използвате адвокат или адвокатът да провери написаното от вас завещание, за да сте сигурен/сигурна, че то ще има ефекта, който […]

Прекратяване на наем за жилище

Наемът е прекратен от наемател Като цяло, и вие трябва да отправите предупреждение към landlord (хазяинът) за прекратяване на tenancy agreement (споразумение за наем).Ако искате да прекратите споразумение за фиксиран период от време преди този период да е изтекъл, можете единствено да го направите с позволението на вашия landlord, или ако в споразумението има условие, […]

Планиране и разрешение за планиране

Законите за планиране съществуват, за да защитават околната среда в градовете и държавата. Става въпрос за много сложна област и правилата се различават в отделните райони, така че е важно да проверите в службата по планиране при местния орган на властта дали се изисква разрешение за планиране, преди да предприемете някакви промени в жилището или […]

Общински данък – Council Tax

Кой е задължен да го плаща и кой неНамаления за студенти или ако живееш сам.Различните Bands според цената на имуществото Council Tax е система за местно данъчно облагане от местните власти. Това е данък върху домашно имущество. Общо взето, колкото по-голямо е имуществото, толкова повече данък ще бъде начислен. Някои имоти са освободени от Council […]

Телефонни услуги- land lines

Можете да направите избор между редица доставчици на телефонни услуги, както и между доставчици на телефонно оборудване за телефонни апарати, факсове телефонен номератор. Освен ВТ, към останалите доставчици на телефонни услуги спадат NTL (Incorporating Cable and Wireless plc) Energis Communications. Има и редица компании за кабелни телефонни услуги. Преди да си изберете доставчик на телефонни […]

Телефонни услуги- mobile phones

Има множество въпроси, върху които трябва да помислите преди да решите коя мобилна телефонна услуга да изберете, като:• цената на разговорите. Това зависи от дневната тарифа и обикновено струва повече ако се обадите на мобилен от стационарен телефон, от колкото ако се обадите на други стационарни телефони;• вида и продължителността на договора;• обхвата в региона, […]

Съобщителни средства

Телевизионни лицензи.  Всеки, който използва телевизор или видео, трябва да има телевизионен лиценз. Ще се нуждаете от лиценз и ако използвате компютър, който може да предава оторизирани програми (като BBC, ITV, Channel 4, Channel 5, кабелна или сателитна телевизия).Телевизионният лиценз позволява на човека, чието име е поместено в него, както и на всеки член от […]

Газ

До 1996г. всички домашни потребители на газ са се снабдявали от British Gas. От тогава насам, възниква голяма конкуренция, така че в наши дни всеки сам си избира доставчика. Всички доставчици на газ са лицензирани от Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem). Жалбите срещу доставчиците на газ се разглеждат от energywatch (0845 906 0708; […]