Архиви на автор: BGHelp

ФАКТУРИРАНЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ФАКТУРИРАНЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Ако продавате продукт или услуга на клиент според закона във Великобритания, ще е необходимо да му издадете фактура. Ако и двете страни по сделката са регистрирани по  ДДС , това се нарича бизнес транзакция или сделка на фирма с фирма. Фактурата се различава от  разписката, която е потвърждение за плащане. Основни атрибути […]

Основни разлики в дейността на едноличен търговец или партньорство и на компании с директор/акционер във Великобритания

В това ръководство са разгледани основните разлики между стопанската дейност, извършвана от едноличен търговец или от партньорство и компания, управлявана от директор/акционер. Това сравнение е предназначено за хората с бизнес в областта на производството и продажбата на стоки и предлагащите услуги. Много от точките, които са обобщени тук, не са уместни, ако искате да сравнявате […]

Подготовка за въвеждане на Общия регламент за защита на данните – 12 стъпки, които да предприемете сега

Общият регламент за защита на данните – ОРЗД (GDPR), който беше приет от Европейския съюз, влиза в сила от 25 май 2018 г.  В тази връзка ви предоставяме контролен списък от 12 точки, по които можете да работите за неговото прилагане. Много от основните понятия и принципи на ОРЗД (GDPR) са почти същите като тези […]

Здраве, здравно-осигурителни карти във Великобритания и България

Поради големия интерес към здравното осигуряване във Великобритания и при по-дълъг период на пребиваване в България поради отпуск, припомняме информацията около тази тема. От 1 януари 2007 година за България станаха директно приложими разпоредбите на европейските регламенти, уреждащи въпросите на социалното и здравното осигуряване – в контекста на правото на свободно придвижване на хора в […]

НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ И РАБОТА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СЛЕД БРЕКСИТ (BREXIT)

Лондон обяви правилата, по които българите и останалите граждани на Евросъюза ще живеят на Острова след Брексит (Brexit). Същите права на работа, образование и достъп до социални помощи и услуги ще получат европейците, които са живели във Великобритания поне 5 години. Към тези хора има и още едно изискване: да не са извършвали тежки престъпления. […]

Комбиниране на пенсии oт България и друга държава от Европейския съюз

През последните години едни от най-интензивните реформи в държавите-членки на Европейския съюз са свързани с правилата за отпускане на пенсии, размера на обезщетенията и практиките по отношение на пенсионирането. Често задавани въпроси и огромен интерес от страна на съграждани се проявява по отношение на това, че работят няколко години във Великобритания, продължават да живеят в […]

Ролята на осигуровките във Великобритания

За разлика от много други държави, Великобритания има уникална социална система, която помага на тези хора в нужда. Средностатистическият британски гражданин допринася финансово за подкрепата, която държавата предлага по различни начини. Каква е ролята на осигуровките? Кой ги плаща и колко дълго трябва да се внасят? Къде отиват парите? Получавате ли обратно своите осигуровки? Ами… […]

Как да плащаме по-малко Council Tax във Великобритания

Тъй като новината за увеличаването на данък сгради (Council Tax)  от  общините е много обсъждана тема в средствата за масова информация, считаме за необходимо да  разгледаме правните методи, които можете да използвате, за да намалите или дори да елиминирате дължимите данъци. Когато британците дават пример за  най-обременяващия  общински данък, според статистиката на първо място  почти […]

10 опорни точки при съставяне на договори във Великобритания

В тази статия са обяснени някои от ключовите моменти на английското договорно право. Всеки, който се занимава с бизнес трябва да се запознае с тези основни понятия. Договорите се сключват във всяка фирма. Поводите за сключване на договор могат да са съвсем банални, като споразумението с млекопроизводителя за доставяне на мляко и вашето задължение да […]

Тестът “Животът в Обединеното кралство” (Life in the UK test)

Тестът “Животът в Обединеното кралство” (Life in the UK test) е въведен като задължителен елемент при подаване на молби за гражданство през 2005 година. Ако човек желае да превърне Обединеното кралство в свой постоянен дом и да стане британски гражданин, от него ще се очаква да покаже, наред с другите неща, че владее английски език, […]