Oбикновени съдилища в Северна Ирландия

-

Остана само да ви представим и организацията на обикновените и специализираните съдилища на територията на Северна Ирландия. В тази статия ще се спрем на обикновените.

Върховен съд (Supreme Court)

Върховният съд е апелативен съд от последна инстанция. В него се разглеждат наказателни и граждански дела, но наказателните дела от Шотландия не могат да бъдат обжалвани в него. В повечето случаи разрешение за отнасяне на дело за обжалване пред Върховния съд се предоставя само ако то съдържа правни въпроси от обществено значение.

Oт 2009 година насам новият Върховен съд на Обединеното кралство (Supreme Court of the United Kingdom) пое компетентността на Апелативната комисия на Камарата на лордовете (Appellate Committee of the House of Lords). Освен това, той поема и функциите, които бяха възложени на Юридическата комисия на Тайния съвет (Judicial Committee of the Privy Council).

Апелативен съд (Court of Appeal)

В Апелативния съд се разглеждат обжалванията срещу решенията по наказателните дела в Кралския съд (Crown Court) и обжалванията срещу решенията по гражданските дела във Висшия съд (High Court).

Висш съд (High Court)

Този съд се занимава с гражданските дела, но разглежда и обжалванията по наказателни дела. Освен това притежава правомощието да преглежда действията на лица или организации, за да провери дали те са действали законосъобразно.

Висшият съд се състои от три отделения:

  • Семейно отделение (Family Division) – занимава се със сложни бракоразводни дела;
  • Отделение на кралската скамейка (Queens Bench Division) – занимава се с големи и сложни искове за обезщетение и с обжалването на решения, взети по дела в магистратските съдилища;
  • Канцлерско отделение (Chancery Division) – занимава с дела за доверителна собственост, оспорени завещания, ликвидиране на дружества, несъстоятелност, ипотеки, благотворителна дейност, оспорен приход и др.

Кралски съд (Crown Court)

Кралските съдилища се занимават с дела oт следните типове:

Наказанията лишаване от свобода и налагане на глоби, постановявани в Кралския съд, са по-тежки от тези, постановявани в магистратските съдилища.

Окръжен съд (County Court)

Окръжните съдилища се занимават с граждански дела, които се разглеждат от съдия или районен съдия. Окръжният съд обикновено се занимава с дела с материален интерес под 15,000 паунда (или 45,000 паунда при дела, свързани с имуществено право). Делата с по-голям материален интерес се разглеждат във Висшия съд. Всички искове, произтичащи от регулирани кредитни споразумения, трябва да бъдат предявявани в окръжния съд, независимо от техния размер.

Магистратски съдилища (Magistrates’ Courts)

Магистратските съдилища се занимават с наказателни и други граждански дела. Делата се разглеждат от районен съдия.

Делата за криминални престъпления в магистратските съдилища са такива, при които ответникът няма право делото му да бъде разглеждано с участието на съдебни заседатели. Тези престъпления се преследват по реда на съкратената процедура. За тях се налага присъда лишаване от свобода до 6 месеца и парична глоба до 2000 паунда.

Освен това, в магистратските съдилища се разглеждат и дела, при които ответникът може да избере разглеждане на делото му с участието на съдебни заседатели, но вместо това решава делото да бъде гледано в магистратския съд. Ако ответникът избере разглеждане на делото му с участието на съдебни заседатели, това дело ще бъде прехвърлено на Кралския съд.

Част от магистратските съдилища е и съдът за непълнолетни, където се разглеждат дела на лица до 18 годишна възраст.

Съдилища на коронерите (Coroners’ Courts)

В тези съдилища се разглеждат случаите на хора, чиято смърт е настъпила по особено жесток и неестествен начин.

Полезни връзки: