PAYE – плащане на данъци и осигуровки според заплатата

-

Pay As You Earn (PAYE) системата е метод за изплащане на подоходен данък. Вашият работодател удържа данъка от вашите надници и професионална пенсия преди изплащането им. Към заплатите се включват болнични и майчинство. Това означава, че вие изплащате данъка през цялата година, всеки път, когато ви се дава заплата. Вашият работодател носи отговорност за изпращането на данъка в Inland Revenue.
Ако изплащате данък за заплата или професионална пенсия по силата на PAYE, PAYE системата може да бъде използвана и за събиране на данък върху други облагаеми доходи, които получавате. Например, ако изплащате данък по силата на PAYE върху професионална пенсия, дължимия данък за държавната ви пенсия се събира чрез PAYE чрез удържане на данъка от вашата професионална пенсия.

Данъчни кодове

Данъчната служба ще каже на работодателя ви каква сума да удържа той от вашите надници/ професионална пенсия за данък, но няма да даде обяснения относно това по какъв начин е изчислен вашия код. Данъчната служба няма достатъчно информация за издаването на цялостен данъчен код. Тя ще използва извънреден код до получаването на подробна информация.
Повечето PAYE кодове са съставени от номер, последван от буква:
• буквата съответства на вида отстъпка, която получавате;
• номера показва сумата на дохода, който получавате като отстъпка, която може да бъде поставена срещу данъка.

Буквата в данъчния код

Буквата в данъчния код, която показва кои отстъпки получавате, ще бъде една от следните:
L. ако сте на възраст под 65 години и получавате лична отстъпка. Ще ви бъде даден този код ако сте несемеен(несемейна) или сте човек, на когото се удържа данък по извънреден код.
Р. ако сте несемейна, или омъжена жена, на възраст 65 – 74 години, която има право на цялостна отстъпка за съответната възраст.
V. ако сте женен мъж на възраст 65 – 74 години; и
• съпругата ви е на възраст 74 години или по-малко; и
• имате право на цялостна отстъпка за съответната възраст; и
• Inland Revenue изчислява, че данъка ще бъде изплатен по основната ставка.
Т. може да бъде отнесена към множество причини, като:
• по ваше желание, понеже не желаете да разкриете действителния си код; или
• вие и партньора ви сте на възраст 75 години или повече; или
• има намалена лична отстъпка за съответната възраст в този код.
К. ако сте някой, чийто необлагаем доход съответства на по-голяма сума от личната ви отстъпка. Ако необлагаемият ви доход е от допълнителни служебни облаги и(или) пенсии, лихви или социални помощи, на вас ще ви бъде даден К код.
Y. ако сте на 75 или повече години и имате цялостна лична отстъпка.
NT. ако не трябва да плащате данък. Този код не съдържа номер.
BR. ако не са ви дадени някакви отстъпки, а данъка се удържа по основната ставка. Този код се дава, когато имате повече от една работа.
DO. ако данъка е удържан по най-високата ставка.
ОТ. не са дадени отстъпки, или не са останали такива след направените корекции. Данъка ще бъде изплатен на най-ниската, основната или най-високата ставка, в зависимост от нивото на дохода.

Номера в данъчния код

Номерът в данъчния код представлява общата сума на всички възможни отстъпки, без сумата, която трябва да бъде удържана за покритие на някакви други доходи или помощи.
Ако вие даден PAYE данъчен код, това ще бъде отразено на:
• известие, изпратено от данъчен служител; или
• вашата разпечатка;
• вашето пенсионно известие ако получавате професионална пенсия.

Извънредни данъчни кодове

Данъчната служба може да няма възможност да даде на работодателя ви данъчен код, който да позволява удръжки на точната сума на данъка през годината. В такъв случай, данъчната служба дава на работодателя извънреден код, с който да ви се удържа данък. Според извънредния код, вие имате право само на основните лични отстъпки и вашия PAYE данъчен код ще включва буква L, която показва, че вие получавате единствено само съответната лична отстъпка. Не се вземат предвид някакви други отстъпки и облаги, на които може да имате право.
Данъка ще спре да ви бъде удържан по извънредния код:
• когато данъчната служба изпрати на вашия работодател (и на вас) PAYE данъчен код и информация за минали доходи и изплатени данъци за годината. По този начин вашият работодател ще може да удържи точната стойност на данъка за в бъдеще и да ви върне надплатената сума по данък в резултат на извънредния код; или
• в края на облагаемата година. Обикновено, вашия работодател ще започне да удържа данъка чрез натрупване – при удържане на данъка, вашия работодател ще взема предвид сумата по данъка, който вече е заплатен. Ако, в край на облагаемата година, според вас сте заплатил(а) твърде много данък, понеже ви е удържан данък по извънреден код, трябва да поискате намаление като изпратите писмо до данъчната служба.

Известие за данъчен код

Известието за данъчен код показва на какъв данъчен код ще плащате, ако използвате PAYE системата. Известието обикновено се изпраща през януари или февруари за данъчната година, започваща от 6-ти април. Кодът в известието се дава само за съответната облагаема година. Бележките, приложени към известието, обясняват по какъв начин е съставен кода.
Не всеки получава известие за код всяка година. Зависи от отстъпките и облекченията, за които претендирате и дали те се променят с всяка следваща година. Важно е да се провери дали известието дава право на точните отстъпки и облекчения, защото не е справедливо да плащате неточна сума по данъка.
Трябва внимателно да проверите дали са ви дадени всички отстъпки и облекчения, на които имате право и, че цялата сума по дохода ви е взета предвид. Ако е необходима помощ, консултирайте се в данъчната служба или с опитен консултант.
Има брошура, наречена „Inland Revenue PAYE: Разбиране на вашия данъчен код”.

PAYE и Self Assessment

Според системата на Self Assessment, вие трябва да прецените колко данък трябва да платите за даден доход, който получавате и, който не се облага чрез PAYE, например:
• доход от отдаване на стая под наем; или
• доход от необвързана с договор работа.
Трябва да уведомите вашата местна данъчна служба ако получавате облагаем доход като допълнение към този, за който плащате чрез PAYE. В последствие, ще трябва да попълните формуляр за връщане на данък и или да помолите Inland Revenue да изчисли сумата на дължимия данък (Revenue калкулация), или самостоятелно да извършите калкулацията (калкулация на данъкоплатеца). Ако дължите по-малко от определена сума данъци за източници на доходи, които не се облагат чрез PAYE, и изпратите попълнен формуляр за връщане на данък до 30-ти септември след края на облагаемата година, можете да изплатите всичките си данъци чрез PAYE. Ако дължите повече от определената сума, или ако желаете, можете да изплатите дължимия данък по другите източници на доходи директно на Inland Revenue. Ако желаете да проверите дали изплащате точната сума на данъка, или, например, ако смятате, че сте платил(а) по-голяма или по-малка сума, трябва да се свържете с местната данъчна служба и да попитате дали можете да попълните формуляр за връщане на данък. След като попълните формуляра можете или да поискате от Inland Revenue да изчислят дължимата сума, или самостоятелно да я изчислите.

Промяна на обстоятелствата

Ако обстоятелствата около вас се променят по време на облагаемата година, например, ако имате право на допълнителни отстъпки, или имате допълнителни доходи, трябва колкото си може по-скоро да информирате Inland Revenue.
Не можете да разчитате на това, че сте уведомил(а) работодателя си за промяната на обстоятелствата. В същност, тъй като работодателят не може да направи нищо докато не е инструктиран от Inland Revenue, не е необходимо да информирате работодателя си. Трябва да изпратите писмо на вашата данъчна служба с подробности за промяната.

PAYE: често срещани проблеми

Започване на нова работа
Когато започнете нова работа вашия работодател трябва да знае данъчния ви код. Ако имате формуляр Р45 от предишна работа в същата облагаема година, вашият работодател ще използва информацията по него, за да удържи съответната сума по данъка. Ако сте безработен(безработн а) и получавате Jobseeker’s Allowance, ще трябва да предоставите на новия си работодател P45U, който ви е даден от Employment Service Jobcentre.

Без P45 или P45U

Може да нямате P45 или P45U. Това може да е така, защото вие:
• започвате работа за първи път; или
• сте бил(а) безработен(безработн а), но не получавате Jobseeker’s Allowance и, преди всичко, нямате P45U; или
• сте загубил(а) P45 или P45U; или
• не ви е даден P45 от последния ви работодател.
Ако не можете да дадете на работодателя си P45 или P45U, той ще ви даде формуляр Р46, който, при попълване, позволява на работодателя ви да удържа данъци по извънреден код, докато не се разбере точното количество на данъка, което трябва да се удържи. Вашият работодател , или Jobcentre, ако претендирате за помощи, ще ви помоли да попълните Р46.

Допълнителни служебни облаги

Допълнителните служебни облаги са облагите, които получавате от работата си и, които в същност не са включени в заплатата или надниците ви. Тук се включват такива неща като служебни коли, частна медицинска застраховка и изгодни или безплатни заеми. Не всички допълнителни служебни облаги са облагаеми, а някои са облагаеми, ако печелите над определена сума.

Повече от една работа

Ако имате повече от една работа, вие ще получите отделен PAYE код за всяка професия, за която вашите доходи се облагат по силата на PAYE, както и отделно известие за код на всяка професия. Всички облаги и отстъпки, на които имате право, ще бъдат включени в данъчния код на основната ви професия. Това означава, че всичките ви доходи от втората работа може да се облагат. Ако е така, данъчния код за втората ви професия ще бъде:
BR. ако данъка ви се удържа по основната данъчна ставка; или
DO. ако ви се удържа данък по висока данъчна ставка.
Ако според дохода ви от втората работа трябва да ви бъде удържан данък по висока данъчна ставка, всичките ви доходи от втората работа ще бъдат облагани по тази ставка. Ако сте в подобна ситуация, може да се окаже, че сметката ви за данъците има нужда от преразглеждане в края на годината.

Други облагаеми доходи

Ако имате друг облагаем доход като допълнение към заплатата или професионалната пенсия, данък по тези доходи може да бъде удържан от работодателя. Това се постига чрез промяна в сумата на отстъпките, които ви се дават, в същност, намаление сумата на дохода, която трябва да получите, преди да е необходимо да платите данъка. Най-често срещаните форми на други доходи, които се облагат по този начин, са държавните пенсии и пенсиите на овдовелите хора.

Увеличение на заплатата

Когато започнете да получавате по-голяма заплата, вие сте длъжен(длъжна) да плащате и по-високи данъци, като това автоматично се урежда от работодателя ви.

Промяна на подоходния данък в бюджета

Промените в подоходния данък обикновено се осъществяват от правителството в годишния бюджет – например, сумата на отстъпките обикновено се увеличава. Промените се произнасят през ноември и влизат в действие през следващия април.
Ако отстъпките в бюджета се увеличат, това увеличава сумата на необлагаемите изплащания, които можете да получите преди да започнете да изплащате данъка. Ако в данъчния ви код се съдържат буквите L, P или V, вашият работодател може автоматично да направи промените. Това обикновено се прави през януари, така че новите отстъпки да могат да влязат в сила на 6-ти април.
Ако вашият PAYE код съдържа буквите Т или К, данъчната служба трябва да изпрати нов код на вас и работодателя ви преди да могат да бъдат направени промените. Промените трябва да са налице до 6-ти април, но ако има някакво закъснение, може да получите връщане на внесената от вас сума за данък.

Промяна в обстоятелствата

Вашият данъчен код ще бъде засегнат ако:
• обстоятелствата около вас се променят и имате право на различни отстъпки; или
• ако разходите ви се увеличат и можете да претендирате за допълнителни облаги; или
• облагаемият ви доход се промени – например, започнете да получавате облагаема пенсия. Този допълнителен доход може да бъде удържан от заплатите ви чрез PAYE.
Ако данъчната ви позиция се промени, вашия данъчен код може да има нужда от преразглеждане. Трябва да изпратите писмо до данъчната служба с пълни подробности около промените и да поискате преразглеждане на кода. Трябва да си дадете пълните имена и номера на вашата National Insurance. Такава информация можете да получите от вашия Р60 или като попитате работодателя си. Трябва да приложите последното си известие за данъчен код, ако имате такова.
Важно е да пишете колкото си може по-скоро, защото може да изплащате грешната данъчна сума, понеже кода ви е грешен. Може да става въпрос както за надплащане, така и за недостатъчно плащане. Ако има недостатъчно плащане, данъчният служител ще си прибере разликата, като има правото да наложи лихва или глоба.
Ако данъчната служба се нуждае от допълнителни подробности преди промяната на кода, те може да ви върнат формуляра, за да бъде попълнен. Това трябва да бъде направено в рамките на 30 дена. Ако има закъснение в това връщане, това ще забави и промяната на данъчния код.Болнични или майчинство
Ако сте в болнични, майчинство, бащинство или отпуск поради осиновяване, вашият данък ще се събира по силата на PAYE.
Ако не получите някакво заплащане, ще имате право на отстъпка. Това е така, защото не сте използвал(а) данъчната си отстъпка по време на периода, за който не сте бил(а) заплатен(а).
Отстъпката може да бъде изплатена или когато се върнете на работа, или докато отсъствате от работа. Ако не получавате някакво плащане, може да предпочетете да получите колкото си може по-скоро отстъпката си, а не да чакате до следващото ви плащане. Трябва да помолите вашия работодател да се погрижи за това, или да потвърди кога ще бъде изплатена отстъпката.Безработица, непълен работен ден или стачка
Ако сте безработен(безработн а), на непълен работен ден или стачкувате, може да имате право на данъчна отстъпка в края на облагаемата година. Това е така, защото сумата на дължимия от вас данък може да бъде твърде висока за сумата на доходите, които може да получите през облагаемата година. Все пак, ако получавате облагаема Jobseeker’s Allowance, отстъпката може да бъде отменена.
Ако сте временно на непълен работен ден, вашият работодател трябва да ви направи данъчна отстъпка в зависимост от нормално заплатените ви работни дни.
Ако стачкувате или участвате в търговски спор, няма да можете да претендирате за данъчна отстъпка. Вместо това, ще трябва да почакате за отстъпка по силата на PAYE – с други думи, когато или напуснете работа, или се върнете на работа. Ако в края на облагаемата година вие все още стачкувате, вие няма да получите отстъпка докато или напуснете, или се върнете на работа. Все пак, вашият работодател ще ви даде Р60, който ще ви покаже дължимата отстъпка, все едно е платена. Вашият работодател трябва да ви изпрати и допълнително известие, за да ви уведоми каква сума на отстъпката ще бъде удържана докато не напуснете или не се върнете на работа.Работодателят или данъчната служба допускат грешка
Вашият работодател или данъчна служба може да допуснат грешка, например, ако данъчната служба даде на работодателя ви грешен PAYE код, или работодателя изчисли грешно данъка и ви удържи твърде много или твърде малко. При тези обстоятелства, количеството на данъка, който е надплатен или не е внесен, ще бъде приспаднато или удържано чрез регулиране на PAYE данъчния код за следващата облагаема година. При ограничен брой обстоятелства, може да не се наложи да изплатите всичките се неизплатени дългове.
Ако смятате, че е допусната грешка относно сумата на данъка, която трябва да изплатите, трябва колкото си може по-скоро да информирате данъчната служба.Напускане на работа
Ако напуснете работата си – независимо от това дали е доброволно, чрез уволнение, съкращение или пенсия – вашият работодател трябва да ви даде формуляр Р45. Р45 дава информация относно данъчната служба на вашия работодател, данъчния входящ номер на вашия работодател, вашия данъчен код и общата сума на плащането и удържането на данъка през облагаемата година. Ако данъка е удържан по извънреден код, Р45 ще има Х, обозначаващо една седмица или един месец и няма да има подробности около плащането или данъка. Трябва да запазите Р45 в случай, че отново започнете работа.
Ако работодателят ви не ви даде Р45, след като сте го помолил(а), трябва да се свържете с вашата данъчна служба, тъй като тя може да подтикне работодателя да издаде Р45. Ако работодателят ви не може да бъде убеден, новия работодател ще поиска от вас да попълните формуляр Р46, който позволява на новия ви работодател да удържа данък въз основа на извънреден код, докато не се разбере точната сума на данъка, който трябва да бъде удържан.
Ако претендирате за Jobseeker’s Allowance, ще трябва да предоставите Р45 на Employment Service Jobcentre. Ако отново започнете работа преди края на облагаемата година, Jobcentre ще ви даде P45U, който съдържа информация относно облагаемите облаги, които сте получил(а), както и обикновената информация за Р45.
Ако напуснете в самия край на облагаемата година, трябва да ви бъдат дадени Р60 и Р45.

Ученици
Ако сте ученик, който работи по време на ваканциите, обикновено ще изплащате данъка си както и останалите служители. Все пак, вие и работодателя ви може да попълните формуляр P38S, с който вашия работодател може да се сдобие от данъчната служба или местния данъчен консултантски център, което означава, че данъка няма да бъде удържан по силата на PAYE. Формулярът трябва да показва, че всички ученически доходи и други доходи за облагаемата година, няма да надвишат общите отстъпки и облаги, които могат да бъдат поискани.

Разрешаване на PAYE проблемите

Ако имате проблем относно подоходния ви данък, може да успеете да го разрешите като поговорите с работодателя си. Вашият работодател ще получи напътствия от данъчната служба относно това как да работи с данъчната система PAYE и как да се справи с проблемите.
Ако проблемът не може да бъде разрешен чрез разговор, можете да се свържете с:
• данъчен консултантски център;
• данъчната служба, която съхранява досието ви.

Категория: