Resolver – готов, професионален шаблон за почти всяко ваше оплакване във Великобритания

-

Истина е, че някои типове хора имат по-висок шанс да доведат делото по оплакването си до успешен край, но системата на Resolver (www.resolver.co.uk) е замислена като практически инструмент, който изравнява шансовете за успех, ползвайки трупан с годините опит от хиляди казуси и жалби и произтичащите от тях напътствия и изводи.

От кои компании можете да се оплачете чрез системата Resolver?

Практически от всички по-големи доставчици на услуги във Великобритания. В базата данни на Resolver има шаблони за оплаквания от 3500 компании и институции, сред които магазини, ресторанти, енергодоставчици, телекомуникационни компании, застрахователи и т.н.

Ако компанията, от която сте недоволен, не е включена в списъка?

Ако тя не е включена, просто уведомете екипа на Resolver да я включи, чрез имейл на: [email protected].

Как подобен сайт е в състояние да разполага с подходящ шаблон за всеки единичен случай?

Огромното мнозинство от оплакванията на практика касаят сходни въпроси, като единствено конкретната причина попада в определена подкатегория.

Така че, ако имате проблем за решаване, най-напред вкарайте в търсачката на Resolver името на компанията и следвайте менютата от опции.

Примерно, ако искате да се оплачете от компания, която е енергиен доставчик, изберете правилната категория от следните:

– коригиране (Аmend services)

– таксуване (Billing)

– обслужване на клиента (Customer services)

– измама (Fraud)

– отчитане на данните по разхода (Meter issues)

– данните в профила ми (My details)

– несъответствие с очакванията ми (Not what expected)

– проблем с услугата (Service issues)

– начин на предлагане на услугата (Service set up)

– друг въпрос (none of the above)

Ако изберете категорията “Обслужване на клиента (Customer services)”, следващото указание, което трябва да направите, е измежду категориите:

– дълго чакане за решение (Excessive time to resolve)

– недостатъчна компенсация (Insufficient compensation)

– липса на реакция (Not called/emailed back)

– липса на отговор (Issue not responded to)

– нелюбезен персонал (Rude staff )

– друг въпрос (none of the above)

След това от вас ще се изиска единствено попълване на данните ви и кратко описание на историята, както и посочване на решението, което бихте желали да получите.

Следва автоматично съставяне на писмото от страна на Resolver и накрая трябва просто да кликнете, за да се изпрати то до точния му адресат.

С колко писма-шаблони разполага този уебсайт?

Към момента Resolver разполага с 44 000 различни варианта на 25 типови писма, които са проверени и одобрени от правни специалисти.

Ако оплакването ви бъде отхвърлено, какво следва?

Едно от предимствата на системата на Resolver е, че при първоначално отхвърляне на вашето оплакване тя ще ви помогне да го придвижите до следващото ниво, най-напред в рамките на компанията и след това, ако се налага, до финансовия Омбудсман или до държавен регулатор.

Има вече няколко омбудсмани и регулатори, както и други служби, които директно приемат оплакванията, подадени чрез Resolver. Техните формуляри са заредени на сайта и вие трябва единствено да попълните празните полета на съответния шаблон. Сред партниращите на Resolver страни са сериозни институции като Financial Ombudsman Service, Ombudsman Services (електроенергия и телекомуникации), ABTA (при пътувания), OFWAT (водоснабдяване), POPLA (паркиране), Civil Aviation Authority, Local Government Ombudsman и Legal Ombudsman Service.

Може ли да се направи това оплакване от компания по телефона?

По принцип директното оплакване по телефона на компанията се препоръчва при очевидно нарушение или недоглеждане от тяхна страна, но разговорът ви ще се таксува. Ако подадете сигнала чрез безплатното приложение на Resolver за iPhone и Android, в допълнение разговорът ви ще бъде и записан.

Какво следва, ако случаят не намери благоприятно разрешение дори след отнасяне на случая ви до омбудсмана?

Понякога трябва просто да се приеме фактът за свършен, когато и двете страни не са счели оплакването ви за основателно. Ако все още обаче имате убеждението, че правото е на ваша страна, тогава единственият ви останал ход е да се стигне до съдебната инстанция Small Claims Court. В този случай вие ще бъдете улеснени, разполагайки с цялата си досегашна кореспонденция.

Категория: