Истината за британската учтивост

-

Британците са известни по света със специфичното си чувство за хумор, но освен това e добре да имаме предвид, че и учтивите им фрази не винаги означават това, което смятаме за очевидно.

Нека се опитаме да надникнем зад буквалното значение на думите и да видим какво биха могли да имат предвид жителите на, за да си спестим неловките моменти при общуването с британците. Например, фразата „Трябва някой път да дойдеш на вечеря“, което съвсем разбираемо би се интерпретирало като реална покана – да, ама не! Не приемайте думите на британеца за чиста монета.Ето и някои други често употребявани фрази в таблицата по-долу.  Авторът на таблицата не е потвърден, но се смята, че е била съставена от холандска компания като помощно средство за хора, работещи в Обединеното кралство. Разбира се, таблицата трябва да се приема с немалка доза чувство за хумор.

Какво казват британците

Какво имат предвид британците

Какво разбират чужденците

„Разбирам какво казваш“

Не съм съгласен и не искам да го обсъждам повече.

Той приема моята гледна точка.

„При цялото ми уважение…“

Ти си идиот.

Той ме слуша.

„Не е лошо“

Добро е.

Не става.

„Това е много смело предложение“

Ти си луд.

Смята, че съм смел.

„Доста добре“

Малко разочароващо.

Доста добре.

„Бих предложил да…“

Направи го или се приготви да даваш обяснения.

Помисли върху идеята, но прави каквото искаш.

„Между другото…“

Основната цел на нашата дискусия е…

Това не е особено важно.

„Бях леко разочарован, че…“

Дразня се, че…

Всъщност няма значение.

„Много интересно“

Това очевидно са глупости.

Впечатлен е.

„Ще го имам предвид“

Вече съм го забравил.

Сигурно ще го направи.

„Убеден съм, че вината е моя“

Вината е твоя.

Защо си мисли, че вината е негова?

„Трябва да дойдеш на вечеря“

Това не е покана, просто съм учтив.

Скоро ще ме покани.

„Почти съм съгласен“

Въобще не съм съгласен.

Скоро ще се съгласи.

„Имам само няколко дребни забележки“

Пренапиши го изцяло.

Намерил е няколко печатни грешки.

„Бихме ли могли да обмислим друга възможност?“

Идеята ти не ми харесва.

Още не е решил.

Обясненията за истинското значение на фразите от таблицата се разпространяват из интернет пространството и привличат коментарите както на британци, така и на чужденци. Според британците, учтивите фрази действително имат посоченото скрито значение и таблицата е доста вярно направена.

Категория: