Financial Ombudsman Service / Legal Services Ombudsman

-

Financial Ombudsman Service
Financial Ombudsman Service (FOS) може да разглежда потребителски жалби относно повечето лични финансови въпроси, включително и финансов съвет, банкови услуги, услуги на building society (организация, която отпуска жилищни заеми на членовете си) и застраховки. FOS е безпристрастна и безплатна услуга.
FOS се занимава основно с потребителски жалби срещу компании, които са оторизирани от Financial Services Authority (FSA), въпреки че те могат да работят с множество неоторизирани компании. Трябва директно да се свържете с FOS (0845 080 1800; www.financial-ombudsman.org.uk), за да получите информация относно това как да направите жалба.

Legal Services Ombudsman
Legal Services Ombudsman може да разглежда жалби срещу обикновени адвокати, адвокати, които имат право да пледират пред висши съдебни инстанции, законни изпълнители и лицензирани conveyancer.
Legal Services Ombudsman няма да разгледа дадена жалба, ако:
• вътрешната процедура за подаване на жалби в адвокатското професионално тяло все още не е приключила;
• жалбата се разглежда, или е разгледана, от съда;
• жалбата е направена след повече от 3 месеца след като адвокатското професионално тяло ви е информирало за решението си, освен в случаите когато Ombudsman реши, че са съществували специални причини.
Можете да се свържете със службата на Legal Services Ombudsman на: 0845 601 0794 (местна телефонна тарифа), или чрез www.olso.org, или чрез изпращане на писмо, като в отговор на това ще получите формуляра за молбата.

Категория: