Архиви на категория: Законодателство / Правни въпроси

Алтернативни методи за рарешаване на диспут

Ако имате противоречие при доставката на стоки или услуги, което не сте успял(а) да разрешите чрез преговори, можете да използвате програма за алтернативно разрешаване на спорове (alternative dispute resolution) (ADR), вместо да се обръщате към съда.Тези програми използват трети лица, като арбитър или длъжностно лице, които да помогнат на вас и доставчика да разрешите проблема. […]

Започване на дело

Ако сте водил(а) преговори с търговец за разрешаването на  потребителски спор, но не сте постигнал(а) успех, може да  желаете да отидете в съда. Преди да предприемете законни  действия, трябва да се уверите, че сте направил(а) всичко  възможно за разрешаване на спора, включително и алтернативно  разрешаване на спора.Повечето потребителски дела се водят в окръжния съд. Ако […]

Правна Структура

Окръжния съдОкръжният съд се занимава с граждански (т.е. не криминални) дела, които се провеждат от съдия или областен съдия. Ищецът е този, който предявява иска, а ответника – този, срещу когото е отправен иска. Дадено дело може да бъде започнато в който и да е окръжен съд, но може да бъде прехвърлено в местното съдилище […]

Съдебни Заседатели

Зает съм твърде много в работата си. Необходимо ли е да бъда съдебен заседател?Професионалните задължение могат да бъдат много важни и трудни за пренебрегване. Да сте зает в работата си не е достатъчно извинение от задълженията ви на съдебен заседател, но можете да поискате задълженията ви да бъдат отложени за по-късна дата. Отлагането от този […]

Законодателни институции на ЕС

EU има четири институции, способни да вземат решения:• Council of Ministers;• European Commission;• European Parliament;• European Court of Justice. Council of MinistersCouncil of Ministers е съставено от министрите, които представляват всяка една от страните, членки на EU. Council of Ministers взема крайните законни решения относно важни въпроси, главно въз основа на предложения от European Commission.Председателството […]

Процедура за предявяване на малки искове

Можете да започнете граждански законни действия в окръжен съд или във Върховния съд, в зависимост от обстоятелствата около случая. Ако иска е за £15,000 или по-малко, трябва да бъде разгледан в окръжен съд. Ако делото е опростено, окръжния съд ще използва small claims процедурата и ще локализира делото към „small claims track“.Можете да използвате small […]

Персонална вреда

Персоналната вреда може да включва, например, инцидент на работното място или пътно транспортно произшествие, инцидент в следствие на некачествени стоки или услуги, инцидент в следствие на преминаване по паваж, инцидент, причинен от допуснати грешки при болнично лечение, или щета, претърпяна от жертва в криминално престъпление. Щетата може да е физическа, психологическа, или и двете.Ако сте […]

Възможности на полицията

По-голямата част от правилата, които покриват поведението на полицията, са поместени в практическите кодекси. Освен това, има и други закони, които дават на полицията определени правомощия. Ако полицията не се придържа към практическия кодекс или закона, това означава, че те могат да бъдат съдени или обвинени в криминално престъпление. Полицаите могат да бъдат дисциплинарно уволнени, […]

Анти-социално поведение

Антисоциалното поведение е поведение, което може да предизвика безпокойство, тревога или нещастие. За да бъде антисоциално, поведението трябва да е постоянно. Границата между антисоциалното поведение и съседските спорове за сравнително малки неудобства може да бъде много тънка. Антисоциалното поведение може да включва:• сплашване на съседите и други хора чрез заплахи или фактическо насилие;• безпокойство, включително […]

Домашно Насилие

Домашното насилие обхваща редица ситуации, при които един човек по някакъв начин причинява вреда на друг човек, с когото са имали някакви предишни отношения. Преди всичко, това може да бъде един човек, който напада физически друг човек, или някаква друга злоупотреба, като: телефонен тормоз, настаняване на любовник/любовница в дома, или поставяне на лепило в ключалките […]