Архиви на категория: Законодателство / Правни въпроси

Връщане на документи от Home Office

След подаването на документите ни до Home Office на практика често оставаме без доказателство за притежаваните и упражнявани от нас права според европейското законодателство във Великобритания. А ситуацията допълнително се усложнява, ако срокът на останалия ни личен документ (паспорт или лична карта) е междувременно изтекъл. Съществуват различни случаи, когато поради мудната работа на Home Office […]

Уреждане на финансовите отношения след развода

Има ли причината за развода значение при уреждането на финансовите отношения? Това е един от най-често задаваните въпроси от клиенти. По принцип съдът много рядко взема под внимание вината за развода, когато решава размера на издръжката за децата или пък въпроса, при кого остава семейното жилище и т.н. Това съдебно решение се базира най-вече на […]

Правата на българите за жилищно настаняване в Обединеното кралство, когато се третират като „бездомни“

Кои лица се считат „бездомни“ – лица, нямащи къде да отседнат или такива, които ще изгубят жилището си в следващите 28 дни. Правата на Българите да кандидатстват за жилище в UK зависят главно от статута, който имат в Обединеното кралство.В общия случай има основни критерии, на които трябва да отговарят:– Да са живели в UK […]

Значението на криминалното досие във Великобритания и последиците му върху ежедневието на засегнатите (Първа част)

Съществуват много причини за въздържането от действия, които биха ни поставили в положение на зависимост от решения на полицията и криминално наказателната система във Великобритания. Понякога дори „невинни“ на пръв поглед, но криминални, според законите на Кралство-то, прояви, които в България биха се възприели лековато, тук могат да имат сериозни последици върху живота ни и […]

Домашно насилие (първа част)

Домашното насилие може да възникне както между двама партньори, така и между родители и деца, братя и сестри, членове на семейство и всички други лица, които живеят заедно или делят едно домакинство. В тези случаи под думата „насилие” не се разбира единствено физическото насилие. Като такова могат да се третират и такива категории на поведение, […]

Домашно насилие (втора част)

Факт е, че децата, израснали в обстановка на домашно насилие, са много по-негативни и агресивни в сравнение с връстниците си. Според британския закон за защита на децата от 1989 г. за нанесена вреда на детето се счита дори и ако то не е било обект на насилие, а е било принудено да присъства и расте […]

Значение и защита на депозита в Англия и Уелс. Нормативни изисквания. Схеми за защита.

В Обединеното кралство е практика, с малки изключения, наемодателят да изиска и получи депозит от наемателя. Депозит, според „Housing Act 2004”, е взетата от наемодателя сума, която гарантира изпълнението на дадено задължение/ия от наемателя или като начин за освобождение от отговорност на наемателя при или във връзка с изпълнението на договора за наем. В „Housing […]

Значението на криминалното досие във Великобритания и последиците му върху ежедневието на засегнатите (Втора част)

Съществуват много причини за въздържането от действия, които биха ни поставили в положение на зависимост от решения на полицията и криминално наказателната система във Великобритания. Понякога дори „невинни“ на пръв поглед, но криминални според законите на Кралството прояви, които в България биха се възприели лековато, тук могат да имат сериозни последици върху живота ни и […]

Защита на работника при трансфериране на бизнеса

Ако бизнесът, в който работите, претърпи промяна и смени своите собственици, вашият съществуващ работен договор подлежи на защита според правилата на специалната регулация във Великобритания, известна като “TUPE” (Transfer of undertakings (Protection of Employment) Regulations). Съществуват два основни случая на трансфер, които подлежат на защита според правилата на TUPE: Трансфер на бизнес има, когато целият […]

Британските социални служби и тяхната роля в съда (втора част)

Специализираната служба за работа с деца и защитата на техните интереси в съда се нарича CAFCASS (Children and Family Court Advisory and Support Service). Тя е службата-работодател на вездесъщите британски социални служители, които се грижат за сигурността на децата на Острова. Те поддържат активни отношения и със семействата им, като целта им е пълноценно да […]