Архиви на категория: Пари и финанси

Financial Ombudsman Service / Legal Services Ombudsman

Financial Ombudsman ServiceFinancial Ombudsman Service (FOS) може да разглежда потребителски жалби относно повечето лични финансови въпроси, включително и финансов съвет, банкови услуги, услуги на building society (организация, която отпуска жилищни заеми на членовете си) и застраховки. FOS е безпристрастна и безплатна услуга.FOS се занимава основно с потребителски жалби срещу компании, които са оторизирани от Financial […]

Застраховки

Можете да си купите застраховка с цел да защитите, или    “покриете”, себе си срещу неочаквана финансова загуба,  например, в следствие на телесна повреда, болест или  имуществена загуба. Някои от най-често срещаните застраховки  покриват:• мотори;• жилищно обзавеждане;• сгради;• пътуване;• здраве;• живот.Застраховка може да се купи директно от застрахователя, чрез  застрахователен агент (обикновено нает от застрахователя), […]

Връщане на парите за закупени стоки

Връщане на парите за закупени стоки  Закупените стоки трябва да са със задоволително качество, да са точно описани и да отговарят на предназначението си. Ако някое от тези условия не е спазено, вие може да имате законното право да откажете стоката и да си получите обратно парите.Имате право на кратък период да разгледате стоката и […]

ОСПОРВАНЕ И ПРЕГОВАРЯНЕ С INLAND REVENUE

Може да желаете да оспорите дадено решение или да преговаряте с Inland Revenue. Процедурата, която трябва да следвате, и службата, към която трябва да се обърнете, ще се различават в зависимост от вида на оспорването или диспута.Някои от главните процедури са:• обжалване – например, срещу калкулацията на данъчната задлъжнялост или PAYE кода;• писмено отказване от […]

PAYE – плащане на данъци и осигуровки според заплатата

Pay As You Earn (PAYE) системата е метод за изплащане на подоходен данък. Вашият работодател удържа данъка от вашите надници и професионална пенсия преди изплащането им. Към заплатите се включват болнични и майчинство. Това означава, че вие изплащате данъка през цялата година, всеки път, когато ви се дава заплата. Вашият работодател носи отговорност за изпращането […]

Данък Доход и остатък

Ако сте на или над 65 години, вие сте задължен(а) да плащате данък като всички останали данъкоплатци, но може да успеете да получите по-големи данъчни отстъпки отколко един по-млад човек.Вашият доход може да е от множество източници, които могат да бъдат облагаеми или не:• заплати – облагаеми;• професионална пенсия – облагаема;• лична пенсия – облагаема;• […]

Бизнес трансфери и поглъщане на компании

Ако бизнеса, за който работите смени собственика си, ще ви е необходимо да знаете как това ще ви се отрази. Какво означава това?Ако бизнеса, за който работите смени собственика си, вашите права и условия по договора са защитени. По силата на Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations (известни като ‘TUPE’), съществуващите условия по трудовия […]

Обикновен и допълнителен отпуск по майчинство

Обикновен отпуск по майчинство. Всички работещи жени имат право на 26-седмично майчинство. Вие имате това право, независимо от това, колко време сте работила за работодателя си. Някои жени, които са работили за работодателя си в продължение на 26 седмици преди началото на 15-тата седмица до раждането на бебето, може да имат право на по-голямо майчинство. […]

Изплащане на майчинство

Вие можете да имате и законни, и договорни права за майчинство. Обикновено договорните права са по-изгодни от законните. Ако не са, можете да ги пренебрегнете и да разчитате на законните си права.Трябва да разгледате трудовия си договор, за да разберете какви права за майчинство и изплащане на майчинство имате според него.Ако сте в някоя от […]

Помощ при правните разноски

Можете да започнете граждански законни действия в окръжен съд или във Върховния съд, в зависимост от обстоятелствата около случая. Ако иска е за £15,000 или по-малко, трябва да бъде разгледан в окръжен съд. Ако делото е опростено, окръжния съд ще използва small claims процедурата и ще локализира делото към „small claims track“.Можете да използвате small […]