Архиви на категория: Законодателство / Правни въпроси

Други юридически професии в Англия и Уелс

Освен основните професии в съдебната власт и тези на адвокатите, прокурорите и юристите, в Англия и Уелс има още няколко, с които ще ви запознаем в тази статия. Нотариуси (Notaries) Нотариусите сформират третия и най-стар клон в юридическите професии в Англия и Уелс. Тази професия датира още от времето когато е започнало римското нашествие над […]

Какво да правим, в случай че станем жертва на престъпление

Юридическият орган Criminal Injuries Compensation Authority или накратко CICA, ръководи програмата за компенсация на жертви на престъпления (Criminal Injuries Compensation Scheme) в Англия, Уелс и Шотландия. Тази програма е въведена още през далечната 1964 година, като осигурява безценен подход за компенсиране на невинни хора, които са станали жертви на насилие или друго престъпление. В клона […]

Юридически професии в Шотландия

Юридическите професии в Шотландия се различават от тези в Англия и Уелс. Професията на съдиите, например, не съществува като отделна такава, ами се изпълнява само и единствено от адвокати с опит. Нека разгледаме по-подробно основните юридически професии в Шотландия. Съдии Както споменахме вече, работата на съдиите (judges) се изпълнява от опитни адвокати (solicitors, advocates), но […]

Юридически професии в Северна Ирландия

Остана да ви запознаем единствено с основните юридически професии в Северна Ирландия, които са: Нека разгледаме професиите по-подробно. Съдии В Северна Ирландия съществуват следните съдийски длъжности: Прокурори Прокурорите и тяхната служба са отговорни за повдигането на обвинения по наказателните дела, разследвани от полицията в С. Ирландия. Прокурорската служба попада под контрола на  Службата на главния […]

Специализирани съдилища в Англия и Уелс

Освен обикновените съдилища, на територията на Англия и Уелс съществуват още специализирани и административни съдилища. Нека ги разгледаме по-подробно. Административни съдилища Административните съдилища в Англия и Уелс са известни още като трибунали. Те от своя страна могат да бъдат трибунали на първа инстанция и трибунали от по-горна инстанция. Тези съдилища са с обща юрисдикция. Основната […]

Обикновени съдилища в Англия и Уелс

На територията на Англия и Уелс има множество специализирани съдилища, но тях ги разглеждахме в тази статия. Сега е ред на обикновените. Върховен съд (Supreme Court) Върховният съд е апелативен съд от последна инстанция в Обединеното кралство. В него се провеждат както наказателни, така и граждански дела, но наказателните дела от Шотландия не могат да […]

Обикновени съдилища в Шотландия

Обикновените съдилища на територията на Шотландия са Върховният съд по граждански дела (Court of Session), висшите съдилища (high courts), шерифските съдилища (sheriff courts) и мировите съдилища (justice of the peace courts). Те се администрират от Съдебната служба на Шотландия (Scottish Courts Service), която е независим орган, създаден със Закона за съдебната власт и съдилищата през […]

Специализирани съдилища в Шотландия

Освен обикновените съдилища на територията на Шотландия, има и специализирани, които ще разгледаме по-подробно в тази статия. Административни съдилища Напоследък в Обединеното кралство имаше много промени, които доведоха до създаването на нова единна система за трибуналите. Трибуналът от първа инстанция е трибунал с обща юрисдикция, чиято основна функция е да се произнася по жалби срещу […]

Oбикновени съдилища в Северна Ирландия

Остана само да ви представим и организацията на обикновените и специализираните съдилища на територията на Северна Ирландия. В тази статия ще се спрем на обикновените. Върховен съд (Supreme Court) Върховният съд е апелативен съд от последна инстанция. В него се разглеждат наказателни и граждански дела, но наказателните дела от Шотландия не могат да бъдат обжалвани […]

Специализирани съдилища в Северна Ирландия

За администрирането на няколко от трибуналите на Северна Ирландия отговаря Министърът на правосъдието, чрез Съдебната служба. По програмата за реформа на трибуналите, отговорността за тях е делегирана на Съдебната служба от други департаменти за Северна Ирландия. Понастоящем Съдебната служба на Северна Ирландия (The Northern Ireland Courts and Tribunals Service – NICTS) отговаря за повечето от […]