Архиви на категория: Законодателство / Правни въпроси

Съдебна практика в Англия и Уелс

В тази статия ще ви представим описание на съдебната практика в Обединеното кралство и по-специално в Англия и Уелс. Описанието е фокусирано върху съдебната практика, която се намира в базите данни , достъпни за обществеността. Съдебна практика По-голямата част от съдебната практика на съдилищата  под юрисдикцията на Англия и Уелс е достъпна за обществеността. Публикува […]

Съдебна практика в Северна Ирландия

По-голямата част от съдебната практика на съдилищата под юрисдикцията на Северна Ирландия е достъпна за обществеността. Публикува се съдебната практика на Кралския съд (Crown Court), Висшия съд (High Court), Апелативния съд (Court of Appeal) и Апелативната комисия (Appellate Committee) на Камарата на лордовете (House of Lords), чиито функции от 2009 година бяха поети от Върховния […]

Съдебна практика в Шотландия

По-голямата част от съдебната практика на съдилищата в Шотландия, подобно и на другите страни от Обединеното кралство, е достъпна за обществеността. Граждански съдилища Публикува се съдебната практика на Върховния съд на Шотландия (Court of Session) и на Апелативната комисия на Камарата на лордовете (Appellate Committee of the House of Lords), които от 2009 година са заменени от новия Върховен съд на […]

Как да се измъкнем по законен начин от хватката на кредиторите

Една от основните причини за стрес при хората в Обединеното Кралство е наличието на дълг. В общество, където разходите надхвърлят приходите и възможността за живот, изпълнен със скъпи коли и екзотични ваканции, прекомерното харчене е създало култура на висока безработица и големи лични дългове. Проучване, проведено през 2013, показва, че в Англия дълговете са се […]

Условия за предоставяне на професионални услуги във Великобритания

В живота ни във Великобритания, често ни се налага да ползваме услугите на определен професионалист. Важно е да знаем, че много от тези професионалисти имат изключителните права да дават съвети и предлагат услуги в определени области, като това им право е гарантирано от законовите разпоредби на Кралството. Примери за такива професии са финансовите съветници при […]

Отнемане на деца от социалните служби към общините (Care proceedings)

Във Великобритания законодателството коренно се различава от българското по отношение на защитата на децата. Британските общини имат големи права да се намесват в семейните отношения и често пъти могат да стартират процедура за отнемане на децата от грижите на родителите и предаването им на приемни родители (foster care), които да се грижат за тях от […]

Ролята на предбрачния договор по българския семеен кодекс и признаването му при развод във Великобритания (втора част)

Според английската правна доктрина, двойките, преди да сключат брак, могат да сключат договор, с който да уредят имуществените си отношения при евентуален развод. Според установената до момента практика, съдът не е задължен да следва разпоредбите на предбрачния договор. Но трябва да ги вземе предвид при уреждането на имуществените отношения между съпрузите, ако договорът е сключен […]

Права на живущите без брак двойки по отношение на семейното жилище

Лицата, които живеят заедно на съпружески начала, без да са сключили брак, имат по-малко права от тези, които имат законен брак. Отношенията между тези двойки, касаещи семейното жилище, се уреждат с редица законови актове, като основните разпоредби са тези в „Family Law Act 1996“ и „Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004“. Основните принципи се […]

Наследяване на починало лице във Великобритания, когато няма завещание

Когато едно лице почине внезапно, без да е оставило валидно завещание, неговото движимо и недвижимо имущество се разпределя по определени правила, по линията на които наследници се явяват само съпрузите или т.нар. civil partners (партньори). Ако обаче лицето е оставило невалидно завещание, следват други законови правила на наследяването, а не тези, които са изявени в […]

Оставяне на завещание във Великобритания

В забързания ни живот и в старанието да осигурим себе си и близките ни много пъти забравяме да изготвим завещание и да осигурим нормалното разделяне на имуществото и активите, които остават след нас. Това е особено важен момент, тъй като чрез него разпределяме ценностите ни по начина, по който бихме желали това да стане, предотвратявайки […]